- Det er da kun glædeligt, at etaten for én gangs skyld kan gøre noget for befolkningens sundhedstilstand, mener Frits Schjøtt, Svendborg. Set i et til Bagsiden medfølgende nyhedstillæg. (mgm)

  • Tim Kildeborg Jensen

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg, hvor jeg også bor. Jeg skriver om det meste, men dækker især områderne skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse.