Ged med røde horn og talent for at åbne bajere fik sig en ordentlig en over tørsten.

Hvad kan der ske, hvis en ged drikker sig fuld ...?

Det måske lidt overraskende sted svaret på spørgsmålet gives er i de historiske optegnelser om Ring-Andersens træskibsværft på Frederiksøen i Svendborg. Denne livskraftige arbejdsplads med nu 150 år på kølen har selvfølgelig også sine anekdoter. De dukker uvægerligt op, når historien skal studeres og nedfældes.

En af anekdoterne fra værftet kom frem i slutningen af 1940'erne, da familien Ring-Andersen udgav en mindebog om skibsbygmester Jørgen Ring-Andersen. Den spøjse hændelse er nu genopfrisket i Kaj Nykjær Jensens nye jubilæumsbog om værftet.

Røde horn og tjærepletter

Historien er, at værftets grundlægger, skibsbygmester Jørgen Ring-Andersen, holdt et mindre menageri af dyr på værftsområdet. Turtelduer, kaniner, en puddelhund - og så geden Mads. Tidsmæssigt er vi i sidste halvdel af 1800-tallet.

Værftets ged kunne lugtes i vid omkreds, og den var at træffe alle vegne - på stilladserne og på skibene. Geden åd ofte de ansattes madpakker, og selvom de havde gemt maden i lommerne, skulle Mads nok finde den.

På skibsværftet blev der også brugt kit. Det gik Mads heller ikke af vejen for at tage sine smagsprøver af.

Gedens horn var i øvrigt malet røde, og der sad pletter overalt på den af tjære og anden maling. Så geden så - i følge fortællingen - farlig ud.

Der blev også sagt om skibsværftets kulørte ged, at den kunne bide propperne af ølflaskerne og tilmed bælle indholdet. Skibstømrerne fik dengang også deres arbejds-snaps, og det hændte ofte, at geden fik et bæger med. Når nybyggede sejlskibe skulle søsættes, blev begivenheden fejret med et såkaldt løbegilde. Ved disse løbegilder blev der båret punch frem i store spande.

Engang var geden Mads kommet til at smage lidt rigeligt af spandenes punch. Geden mistede selvkontrollen, og det resulterede i, at den blev fuld og i sin brandert dejsede om ved siden af en spand med punsch.

Det hele blev taget med højt humør - og der blev beordret mere punch til løbegildet.

Hvordan Mads havde det dagen derpå, er ufortalt i overleveringen om værftets fordrukne ged.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Da Ringeren fyldte 150:Festlig flagning overalt

Da Ringeren fyldte 150:Festlig flagning overalt

Fem generationer i samme familie har bygget skibe på Frederiksøen

Fem generationer i samme familie har bygget skibe på Frederiksøen

FAKTA: J. Ring-Andersens skibsværft i Svendborg

FAKTA: J. Ring-Andersens skibsværft i Svendborg