Hvemhvadhvor

Over 30 læsere reagerede på lørdagens efterlysning. Men de er ikke helt enige-

I lørdags efterlyste Kirsten Kvolsbæk, Højby, formålet med en messingdims fundet i hendes barndomshjem. Den efterlysning har over 30 læsere reageret på.

En del af dem er fra kvinder, der skriver, at deres mænd fortæller, at det er noget til at fiske med. Men måske har dimsen også haft et andet formål. Ole Randrup, Svendborg, skriver:

- Det er en skibslog, som bruges til at måle et skibs fart. Loggen blev sænket i vandet agter på et skib og med en wire på cirka 20 meter blev loggen slæbt bag skibet og propellen kørte rundt, og det gjorde den fastspændte wire også. Den var i den anden ende forbundet til en viser som på et ur, urskiven var delt op i nogle tal, og dermed kunne man aflæse skibets fart og dermed regne ud hvor man var på havet

Søforklaringer

- Billedet ligner en slæbelog til et skib. Der var monteres en længere line i den ene ende som var fastgjort til et meter på agterdækket, som viste skibet hastighed gennem vandet i knob, skriver skibsfører Erik Grubak Schmalfeldt, Odense.

- Propellen blev sat fast til en kvadratflettet line og smidt i vandet fra et skib. Den anden ende blev gjort fast til et urværk om bord i skibet, så man kunne se skibets fart gennem vandet og sejlet distance. Propeldimsen skulle bjærges før skibet anløb havn. I dag bruger skibe et pitot-rør til at måle farten gennem vandet, eller man nøjes med skibets fart over grunden via gps-signalet, skriver skibsingeniør Gert Munksgaard.

Men størstedelen af de læsere, der har henvendt sig, mener, at dimsen bruges til fiskeri.

Lystfiskerhistorier

For eksempel Ove Klausen, som har en magen til i sin fiskekasse. Leif Hansen, Skårup, er enig:

- Der er tale om blink til geddefangst. Jeg har den fra familie, der har brugt den til geddefangst i Sortebro Mose skriver han om et billede, han har sendt ind sammen med mailen.

Johannes Strange, Nørre Aaby, kommer det lidt nærmere og skriver:

- Den højtyske propeldims er en såkaldt devonspinner. Typen var for år tilbage en meget populær lakse- og havørredagn. Skjern Å Museet har en større samling af hjemmelavede devonspinnere. Disse spinnere havde dog et stort problem, de kinkede (snoede) linerne ganske voldsomt. Den bændel og øsken som er bundet på spinneren, hører ikke til her, der skal derimod monteres en springring med en trekrog.

Skriv til Hvemhvadhvor

For en landkrabbe, der hverken lystfisker eller lystsejler, virker begge forklaringer gode. Da dimsen fra Højby blot er 6,5 cm lang, virker forklaringen om lystfiskeri mest oplagt.

Men måske har messingpropeldimsen haft begge formål?

Kunne man forestille sig, at en sømand på landlov engang har fundet på at bruge sit skibslod som roterende blink til geddefiskeri?

Sagen må betragtes som nogenlunde opklaret, men hvis nogen har en bedre søforklaring eller lystfiskerhistorie, kan der døgnet rundt mailes til: hhh@fyens.dk.

  • Faarup_Hans_(2015)_006

    Af:

    Bagsideredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis samt fast afløser på Fyens Stiftstidendes Menneskesider. Faste stofområder: satire, læserkontakt, tid og rum. Uddannet radiojournalist fra DJH1990. Har arbejdet på Vendsyssel Tidende og Aalborg Stiftstidende. Siden 1994 på Fyens Stiftstidende, fra 2003 som bagsideredaktør. Hovedskribent på Broken News. Priser: Lattergalen 2004 og Årets Poet 2015 Privat er jeg redaktør af kirke- og beboerbladet Kuréren i Åløkkekvarteret i Odense, hvor jeg bor i eget hus sammen med min kone, som er sygeplejerske på OUH. Vi har tre børn. Jeg er bestyrelsesmedlem i Åløkkekvarterets Grundejerforening samt motionsløber- og cyklist. Cyklede til Paris med Team Rynkeby Odense i 2008 og blev i 1981 fynsmester i diskoskast.