Gammelheder

I dag: ... er det 46 år siden, at Fyns Amts tekniske udvalg og fredningsudvalget drog på en ekskursion til det sydfynske øhav med det formål at fastlægge linjeføringen for den nye bro til Ærø.

- Efterhånden føler mange en stigende interesse for en linjeføring fra Stjovl Knude på Tåsinge over Strynø eller Strynø Kalv til nord eller syd for Marstal, forklarede formanden for amtets tekniske udvalg, tidligere gårdejer H. Kryger Madsen, Sdr. Nærå.

Der forelå på seks muligheder for Ærøbroens linjeføring. Forbindelsen fra Tåsinges vestkyst over Hjortø til Ærøskøbing eller over Hjortø og Birkholm til Ommel ansås dog på forhånd som for udgiftskrævende med hensyn til anlægsudgifterne. Den billigste linjeføring ville være fra Ristinge Hale over Langholm til et punkt nord for Marstal. (SP)

  • Plovgaard_Søren

    Af: