7-9-13: Syv er et helligt tal, som bruges i mange ordsprog og faste vendinger
Det kan tage syv lange og syv brede at komme i den syvende himmel. Men til syvende og sidst skal man bare tage sine syvmilestøvler på.

Der findes en lang række af ordsprog og faste vendinger, som indeholder tallet syv. Det undrer flere læsere.

Saul Rasmussen, Odense C, er således i syv sind og spørger:

- Hvorfor siger man "i syv sind"?

Svar: Syv blev tidligere betragtet som et helligt tal, både i religion og i folketro, måske på grund af ugens syv dage. Derfor indgår tallet i en masse talemåder: for syv søren, min mund er lukket med syv segl, syv lange og syv brede, de syv vidundere, de syv dødssynder, til syvende og sidst, være i den syvende himmel, være i syv sind.

Antallet af sind kan dog variere. Holberg skriver om hovedpersonen i "Den vægelsindede", at hun har 16 sind på en dag. At være i syv - eller 16 - sind betyder "at være stærkt i tvivl".

Udtrykket "min mund er lukket med syv segl" stammer fra Johannes' Åbenbaring i Bibelen. Her fortælles om et lam med syv horn og syv øjne. På en trone sidder en mand med en skriftrulle, der er udstyret med syv segl. Men lammet bryder dem alle ét for ét.

Syv magre år

I Bibelen findes også de syv magre år, Jesu syv ord på korset, Marias syv glæder, Marias syv smerter og Helligåndens syv gaver.

Anni Hansen, Svendborg, spørger ligeledes til syvtallet:

- Hvorfor bliver det brugt frem for andre tal?

Og hun nævner udtryk som "syv ni tretten", "syvmileskridt", "syvtommersøm", "syv alen under jorden" og "syvsover".

Svar: Udtrykket "syv ni tretten", som man siger for at afværge noget ondt, kender man kun i Norden. Det er en udvidelse af et ældre udtryk, "hverken syv eller ni". Tallet syv blev betragtet som heldigt, mens ni og tretten betød uheld. Når remsen er på tre tal, svarer det til at banke tre gange under bordet. De tre gange symboliserer Faderen, Sønnen og Helligånden.

De syv sovere

En syvsover er ikke, som man måske skulle tro, en person, der sover til klokken 7. Udtrykket knytter sig til en legende om syv unge mænd, som under kristenforfølgelser i år 252 flygtede til en hule i et bjerg, hvor de sov ind. Mirakuløst vågnede de igen, da hulen blev åbnet 200 år efter. Det hed altså oprindelig syv sovere.

Efter dem er syvsoverdagen opkaldt. Den falder i Danmark 27. juni. Til syvsoverdagen knytter sig flere gamle vejrvarsler. På denne dag mente man at kunne forudsige vejret de følgende uger.

Syvmilestøvler, der som bekendt sætter fart i futterne, omtales i et tysk folkeeventyr om Tommeliden. De kan bruges til at tage syvmileskridt.

Man kan også slå to fluer med ét smæk. Men det er ingenting mod, hvad Den Tapre Skrædder formåede i brødrene Grimms folkeeventyr. Han slog syv med ét slag.

Tallet dukker også op i folkeeventyret om Snehvide og de syv dværge, ligeledes genfortalt af brødrene Grimm.

Den syvende dag

Kulturforskeren Johs. Nørregaard Frandsen har for nylig udgivet bogen "Religion i sproget". Han har denne forklaring på det magiske syvtal:

- I den kristne tradition henviser det blandt andet til skabelsesberetningens syvende dag, da herren holdt fri. Derfor består vores uge af syv dage, og syvendedagen er helligdag. Tallet syv er desuden helligt i jødedommen.

- De såkaldte syv dødssynder omtales ikke direkte i Bibelen. Men begrebet dødssynd findes i Johannes' Åbenbaring. I middelalderen fik de stor betydning, fordi de skulle indgå i skriftemålet.

- Forfatteren Dante gav dødssynderne navne: hovmod, misundelse, fråseri, dovenskab, vrede, gerrighed og utugt. Disse syv dødssynder trives stadig stærkt i den folkelige bevidsthed.

- Syvtallet spiller i det hele taget en mægtig rolle i mystik og folketro. F.eks. identificerede en russisk forsker i folkeeventyr, Vladimir Propp, allerede i 1920'rne en syv-struktur i den klassiske folkelige eventyrfortælling.

Himmeltegnet Syvstjernen har en central placering i græsk mytologi, ligesom Syvstjernen har haft betydning for sejlads og navigation på havet.

- Der er ingen tvivl om, at syvtallet er magisk.

Har du et spørgsmål om sproget? Mail til: sprog@fyens.dk, eller skriv til: Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen, 5100 Odense C, mrk: Sprogdoktor

På mandag: Spørg Sprogdoktoren

  • fyens.dk