En gruppe stressforskere har påvist, at nye, videnskabelige opdagelser tilsyneladende stresser almindelige mennesker.

Det kan føles rart at lære nye ting, blive klogere og udvide sin horisont, men ny forskning fra danske stressforskere tyder på, at medaljen har en bagside. Videnskabelige nyopdagelseser ser ud til at udløse stresshormoner i kroppen, hvilket kan være skadeligt, hvis det står på i længere tid.

- Umiddelbart kvitterer hjernens belønningscenter med dopamin, når folk orienterer sig om nye forskningsresultater gennem de moderne massemedier, siger stressprofessor Georg Humlegrav fra Institut for Medier og Psykosomatik på Københavns Universitet og tilføjer:

- Men vi har konstateret, at der umiddelbart efter udskilles store mængder kortisol, som, hvis det står på i længere tid, kan have en skadelig effekt på kroppen og blandt andet føre til overvægt, nedbrydning af muskelvæv, forhøjet blodtryk og i sidste ende øjeblikkelig død.

Forskergruppens hypotese er, at fordi forskningsresultater ikke er naturligt forekommende, har en stor del af jordens befolkning aldrig opbygget et naturligt værn mod dem.

- Vores resultater tyder på, at jo mindre forudsætning modtageren har for virkelig at forstå resultaterne, des større skadelig virkning har det på vedkommendes organisme. Tag blot Dem, hr. journalist. Jeg antager, at De ikke har en uddannelse af længere varighed end 3,5 år?

- Jo, det er rigtigt. Altså, jeg læste halvandet semester på statskundskab, før jeg...

Halvstuderet røver

- De er præcis den type halvstuderet røver, der risikerer at tage størst skade af at læse videnskabsjournalistik. Folk, der mener at have erhvervet sig evnen til at forstå kompleks forskning, men i virkeligheden blot læser resuméet, er i allerhøjeste grad i fare for alvorlige skader, fastslår stressprofessoren.

Han og forskerkollegerne anbefaler, at folk med korte og mellemlange uddannelser begrænser sig til en og allerhøjst to artikler om ny forskning dagligt.

- Og lad mig på det allerkraftigste fraråde læsning af tabloidaviser som BT, der har slået sig op på halvfordøjede nyhedsartikler om nyt fra især sundhedsvidenskaben; det er en stressbombe uden lige. Sociale medier som Facebook er også en væsentlig risikofaktor, fordi folk der linker til artikler om alt fra vacciner til motion og samfundsvidenskab. Jævne mennesker kan simpelthen ikke håndtere det, siger ­Georg Humlegrav, der ydermere anbefaler, at læsere ­afstår fra at læse denne artikel.

Advarslen er hermed givet videre.

  • ny-bagsidedrengene

    Af:

    Bagsidedrengene bestyrer Fyns mest læste bagside, der udkommer hver dag med de gratis tillæg kaldet Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Vi redigerer desuden Punktum, den sidste side i Danmark-sektionen, som udkommer hver dag sammen med vildt mange dagblade fra Jysk Fynske Medier. Broken News er navnet på vores alternative faktamedie, som udkommer 1-2 gange om ugen på papir og net. Broken News TV er de opblæste nyheder, som rundkastes via vores facebookside: facebook.com/bagsidedrengene.