AARUP: Rigtig mange holder ferie lige for tiden, men ikke Jordløse Gårdmusikanter. De står for søndagsunderholdningen på Holmely søndag eftermiddag. Støttekredsen er vært ved arrangementet.