Amatørscenen Spilledåsen inviterer sine medlemmer med familie på en heldagsudflugt til Bågø søndag den 15. august.

Her omfatter programmet bl.a. orienteringsløb, naturoplevelser, bål og aftensmad. En del af arrangementet finansieres af overskuddet fra Spilledåsens medvirken i MIddelalderdagene i juni.