"Tribay", der sejler under Bahamaflag, er en hyppig gæst i Assens Havn. Tirsdag eller onsdag kommer den igen med en last kul fra Polen. De ca. 3700 ton vil blive losset i løbet af en dag og kørt til sukkerfabrikken.