ØRSTED: Ved 23-tiden mandag aften blev en ejendom på Chr. Richardsvej udsat for groft hærværk.

Flere ruder er knust, og der er malet ukvemsord på murene. To biler, den ene en mørk per-sonbil, blev set køre fra stedet.