Udgifter stiger fortsat: Flere borgere får støtte og kommer i botilbud


Udgifter stiger fortsat: Flere borgere får støtte og kommer i botilbud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På fem år har politikerne tilført omkring 20 millioner kroner til voksenhandicap og psykiatri-området i Assens Kommune. Det skyldes, at antallet af borgere med §85-støtte og borgere på botilbud har været stærkt stigende, og antallet af borgere fra andre kommuner været faldende, samtidig med at man ikke har ønsket at forringe servicen. Hvis stigningen fortsætter, skal politikerne tage stilling til, om de igen vil tilføre flere midler.

Det er ikke kun flere ældre, der presser Assens Kommunes økonomi. En rapport fra BDO, som Fyens Stiftstidende tidligere har omtalt, viser, at antallet af egne borgere i botilbud er steget med 29 procent fra 2008 til 2016.

Samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner, der visiteres til botilbuddene i kommunen faldet. Derfor har kommunen mistet 13-15 millioner kroner i indtægt siden 2010.

Det har sammen med de stigende udgifter til egne borgere på botilbud fået politikerne i Assens Byråd til at tilføre området 20 millioner kroner i løbet af de seneste fem år.

- De midler, som politikerne har prioriteret at tilføre området, har i runde tal sikret, at man ikke har været nødsaget til at justere serviceniveauet i perioden. Der er taget penge ud af området, men primært i forhold til udgifter til ledelse og administration. Men det er en lille del. Politikerne har ikke været inde og justere i tildelingsmodeller eller lukket tilbud for spare penge, siger Michael Bjørn, vicedirektør for Velfærd i Assens Kommune.

BDO-rapporten
Assens Kommune har selv bestilt rapporten fra revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO, fordi kommunen ønskede en analyse, der gav den viden om baggrunden for kommunens stigende udgifter til de specialiserede socialområde for voksne og viden om kommunens muligheder for at nedbringe udgiftsniveauet.

Rapporten viser, at antallet af egne borgere i botilbud er steget med 29 procent, mens borgere, der henvises til botilbud fra andre kommuner, er faldet. Dermed har Assens Kommune mistet op mod 15 millioner i indtægter siden 2010.
Politikerne i Assens Kommune har siden 2010 tilført voksenhandicap- og psykiatriområdet flere penge for ikke at skære i serviceniveauet, fortæller Michael Bjørn, vicedirektør for Velfærd. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Politikerne i Assens Kommune har siden 2010 tilført voksenhandicap- og psykiatriområdet flere penge for ikke at skære i serviceniveauet, fortæller Michael Bjørn, vicedirektør for Velfærd. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Flere vil flytte hjemmefra

Han har flere bud på, hvorfor kommunen i højere grad end tidligere visiterer sine borgere til botilbud.

- Der er et større behov for det. Vi kan se, at nogle af de borgere, der flytter ind på botilbuddene, bliver yngre. Den ene tendens kan være, at flere forældre vurderer, at det er bedre for deres sønner eller døtre at bo i bofællesskab sammen med andre.

- Den anden tendens kan være, at en del af de her unge mennesker selv ønsker at flytte. Til trods for at de har et handicap eller en psykisk diagnose, har de fortsat en ambition om at realisere sig selv. De vil også have en lejlighed. Forklaringen ikke fuldstændig, men det er tendenser, vi ser, siger Michael Bjørn.

Også antallet af borgere, der får §85-støtte uden for botilbud, er steget markant de seneste år. Faktisk fik mere en dobbelt så mange borgere §85-støtte i 2016 set i forhold til 2009. Det skyldes ifølge Michael Bjørn, at tilgangen fra børne- og ungeområdet er steget, og overordnet set er afgangen fra området mindre, fordi levetiden jo heldigvis er blevet længere.

Ser potentialerne

Det er byrådet, der skal beslutte, om man igen vil afsætte flere penge til området, hvis udgiftsstigningen fortsætter. I mens arbejder forvaltningen på i højere grad at rehabilitere handicappede og psykisk syge.

Det handler ifølge Michael Bjørn om, at man fagligt ser på det enkelte menneskes potentialer og mulighed for livsvækst.

- Ikke alle borgere har potentiale til rehabilitering, nogle skal have livslang støtte. Men der er selvfølgelig også nogle borgere, der med de rette indsatser kan erhverve sig kompetencer, der måske gør, at deres afhængighed af hjælp bliver mindre. Det kan være, at en borger med psykiatrisk baggrund kan tilknyttes arbejdsmarkedet i nogle timer. Det fører både økonomi og livskvalitet med sig, siger Michael Bjørn.

Udgifter stiger fortsat: Flere borgere får støtte og kommer i botilbud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce