Totalbanken afviser kritik: Henvendelse fra anden bank var for løs

Ivan Sløk, der er direktør i Totalbanken, siger, at banken vil lave aktieudvidelsen for at konsolidere økonomien. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Totalbanken afviser kritik: Henvendelse fra anden bank var for løs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hos Totalbanken afviser både direktør Ivan Sløk og bestyrelsesformand Poul Fischer, at aktionærerne burde være blevet informeret om henvendelser fra andre banker omkring fusion eller salg af Totalbanken. Avisen har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, fordi de begge kun ville svare skriftligt.

- Hvorfor mener du, det er nødvendigt at lave en kapitaludvidelse, når det betyder, at de nuværende aktionærers aktier mister værdi?

- Bankens bestyrelse har besluttet at arbejde for en forhøjelse af bankens aktiekapital, som skal sikre, at vi i banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den fortsatte vækst i banken. Derudover skal kapitaludvidelsen sikre, at vi er klar til at imødegå de øgede kapitalkrav, vi stilles over for i de kommende år. Til den anden del af spørgsmålet må jeg sige, at det er vigtigt at være opmærksom på, at de nuværende aktionærer ikke mister værdier, hvis de deltager i kapitaludvidelsen. Den måde, vi vil gennemføre kapitaludvidelsen på, er i øvrigt den samme, som vi anvendte i 2012, og som fx. netop har været anvendt i Møns Bank.

- Er det korrekt, at der har været henvendelser fra andre banker med hensyn til fusion eller salg?

- Jeg må her henvise til, hvad vi skriver i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, nemlig at "et enkelt bestyrelsesmedlem i Totalbanken uformelt og alene mundtligt har modtaget oplysninger om, at såfremt Totalbanken overvejede branchekonsolidering, var disse pengeinstitutter interesseret i at indgå i yderligere dialog med Totalbanken. Hertil oplyste bestyrelsesmedlemmet, at Totalbanken ikke var i en aktiv salgsproces. Der har ikke været yderligere opfølgning herpå fra nogen pengeinstitutter. Bestyrelsen anser den pågældende henvendelse for så løs, at den ikke har været egnet til orientering til aktionærerne.

- Aktieanalytiker og aktionær Michael West Hybholt udtaler, at det er den nuværende bestyrelse og direktion, som er skyld i bankens økonomiske vanskeligheder på grund af fejl, I begik i 00'erne. Hvad siger du til den kritik?

- Hvad der skete under finanskrisen har intet med den aktuelle situation at gøre. Men det er rigtigt, at vi lige som en række andre pengeinstitutter havde udfordringer under finanskrisen. Nogle af disse pengeinstitutter er her ikke mere, men det er vi. Der er forhold, vi kunne have håndteret anderledes og bedre, men vi har taget arbejdshandsken op - det er nemlig bestyrelsen og direktionens ansvar. Vi har styr på butikken og har nu gennem en flerårig periode leveret stadigt bedre resultater til gavn for vores aktionærer, kunder og det lokalsamfund, vi er en del af.

- Han udtaler også, at I taget jeres kompetencer betragtning har forsøgt at gøre et fornuftigt stykke arbejde med at genoprette økonomien. Men at han kan konstatere, som man også ser i tilsynsrapporterne, at det ikke er helt nok. Hvad tænker du om det?

- Det går godt i Totalbanken. Vi har igennem flere år vækstet på økonomiske resultater, på tilgangen af nye kunder og på udlån, som er bankens primære indtjeningsområde. Økonomien i banken er sund. Som tidligere nævnt er formålet med kapitalforhøjelsen at sikre, at vi i banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den fortsatte vækst i banken. Derudover skal kapitaludvidelsen sikre, at vi er klar til at imødegå de øgede kapitalkrav, vi stilles over for i de kommende år. Vi havde senest besøg af Finanstilsynet i 2017. Banken blev i denne forbindelse pålagt at nedskrive 2,5 mio. kr., hvilket er et meget lille beløb i en forretning som vores. Finanstilsynet gav ved samme lejlighed banken nogle administrative påbud, som vi alle opfylder på nuværende tidspunkt.

- Aktionærerne mener, et salg eller en fusion vil gavne både kunder, aktionærer og fremtidssikre Totalbanken på fornuftige vilkår. Er du enig i det?

- Totalbankens bestyrelse har besluttet at arbejde for en forhøjelse af bankens aktiekapital for at sikre bankens fremtid i den finansielle sektor. Det betyder, at bestyrelsen har fokus på at sikre det lokale nærvær, lokale arbejdspladser, understøttelse af den lokale udvikling i bankens markedsområde og at gøre dette på en måde, som er til gavn for bankens aktionærer, kunder, samarbejdspartnere mv. Bestyrelsen har samtidig besluttet ikke at indgå i en branchekonsolidering.

- Hvad betyder det for kunderne, at der lige nu er stridigheder mellem direktionen, bestyrelsen og to aktionærer?

- Vi har ca. 5.600 aktionærer og knap 20.000 kunder. Den aktuelle dialog mellem bestyrelsen og to af bankens aktionærer har absolut ingen betydning på bankens kunder i dagligdagen.

Ivan Sløk og Paul Fischer har fået tilsendt spørgsmålene hver for sig, men da de har svaret identisk, har vi valgt at have dem i samme interview. Paul Fischer har derudover svaret på øvrige spørgsmål, som vi bringer i en særskilt artikel.

Totalbanken afviser kritik: Henvendelse fra anden bank var for løs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce