Preben Find har været initiativtager til modstandsmuseet Toldstrups Hus i Assens. Der er sket meget, siden Toldstrupselskabet købte ejendommen i Damgade for to år siden.

Assens: På en væg i Toldstrups Hus i Damgade i Assens hænger et udklip af en kronik, som tidligere skohandler Viggo Hansen skrev i 1999.

Viggo Hansen var sammen med en lille kreds af lokale assensborgere med til at stifte Historisk Selskab, og Viggo Hansen opfordrer i sin kronik til, at modstandsmanden og nedkastningschefen Jens Toldstrup hædres på værdig vis i sin hjemby Assens.

Toldstrupselskabet

Toldstrupselskabet er stiftet i efteråret 2011 på initiativ af en firemandsgruppe bestående af Hans Bjergegaard, Glamsbjerg, Henning Sander Andersen, Assens, Erik Brandt, Assens og Preben Find, Assens.Bestyrelsen består i dag af Preben Find, Assens, formand og kasserer, Folmer Riis, Turup, næstformand, Sven Rask, Køng, sekretær, samt Kurt Christensen, Ebberup, og Hans Lauridsen, Glamsbjerg. Suppleanter er Gert Erik Larsen, Assens, og Ove Verner Pedersen, Odense.

Toldstrupselskabet har cirka 30 medlemmer.

Det koster 100 kroner for enkeltpersoner og 500 kroner for virksomheder at blive optaget som medlem i Toldstrupselskabet. Det kan ske ved at sætte penge ind på kontoen: reg.nr 2024 og kontonummer 6888-711-552.

Toldstrups Hus holder åbent hver lørdag fra klokken 10 til klokken 13 - og ellers efter aftale. Det koster 50 kroner.

"Toldstrup er en af Assens' store sønner, som vi alle står i gæld til. Han var om nogen med til at give Danmark status som allieret krigsdeltager under Anden Verdenskrig. Han var rede til at ofre sit liv - og havde også regnet med at gøre det - for de idealer, han troede på. Han udtrykte det med ordene: Der er en ting, der er værre end krige - det er at miste friheden", slutter Viggo Hansen sin kronik.

Jens Toldstrup

Anton Ingersøn Jensen blev født 30. juni 1915 i Ladegårdsgade 15 i Assens.Som fem-årig flyttede han og familien ind i huset i Damgade 26.

Hans far, smedemester og postbud Anton Julius Christian Jensen, der senere tog navnet Anton Mandsbyrd, indrettede med tiden museet Mands Samling i huset i Damgade, som tidligere var byens borgmestergård. Anton Ingersøn Jensen rejste til Haderslev, hvor han blev tolderelev, inden han kom i livgarden. Derefter blev han ansat som toldassistent i Skive. Da tyskerne gik ind i Danmark i april 1940, blev Anton Ingersøn Jensen mobiliseret, og han blev modstandsmand i det sekund, han fik at vide, at Danmark havde kapituleret. Han fik dæknavnet Jens Toldstrup af godsejer og modstandsmand Flemming Juncker (Jens fra Jensen og Toldstrup, fordi han var tolder i Skive). Han deltog i arbejdet med at modtage og indsamle forsyninger af eksempelvis våben, som englænderne kastede ned forskellige steder i landet. Jens Toldstrup arbejdede sig op til at blive modtagechef, og han havde sine fire faste kurerpiger, der hjalp ham. Han fik ry for at være Europas bedste nedkastningschef. Gestapo var hele tiden på jagt efter ham, så Toldstrup nåede at flytte kontor 41 gange under besættelsen. Efter krigen fik han fire udenlandske ordener: The Most Excellent Order of the British Empire (England), Croix de Guerre (Frankrig), Medal of Freedom (USA) og St. Olavsmedaljen (Norge). Han døde den 19. marts 1991.

Og så remser kronikøren ellers fire ønsker op: En mindestue for Toldstrup i barndomshjemmet i Damgade, en mindesten i byen, en mindeplade i fødehjemmet i Ladegårdsgade og en gade eller en plads i Assens, der bærer hans navn.

Viggo Hansen har fået alle sine ønsker opfyldt, og det ville have glædet lokalhistorikeren, der selv oplevede at finde sin far likvideret af den berygtede terrorgruppe Peter-Gruppen i familiens entré på Kildevænget i Assens en aprilmorgen i 1945.

Æren herfor skyldes alene Toldstrupselskabet, som en lille kreds af historisk interesserede personer oprettede for seks år siden.

- Året efter Viggo Hansen skrev sin kronik, blev der sat en mindeplade op på ejendommen i Ladegårdsgade. I 2013 rejste vi en mindesten for Toldstrup overfor rådhuset, og for to år siden købte vi ejendommen i Damgade, hvor der nu er indrettet mindestuer for Toldstrup, fortæller Preben Find, der er formand for Toldstrupselskabet.

Tre mindestuer

De fleste kender det karakteristiske lyserøde hus udefra, men færre er klar over, at der indenfor gemmer sig et interessant museum og en fortælling om frihedskæmperen Jens Toldstrup, der under Anden Verdenskrig opererede med en imponerende effektivitet og hævdede sig som "Europas bedste nedkastningschef".

Toldstrups Hus, som museet hedder, rummer tre mindestuer samt et bibliotek.

I den ene mindestue finder man en næsten tro kopi af Jens Toldstrups hovedkvarter, hvorfra han styrede 289 nedkastningspladser over hele Jylland.

Og der er lagt vægt på detaljerne. En TO-R Merkur 242-radio, der står på et chatol, er indstillet på London-frekvensen, hvorfra BBC under krigen sendte særmeldinger til de danske lyttere. På det store skrivebord ligger der aviser fra befrielsesdagen i 1945, og der er også en skrivemaskine og en telefon, der minder museumsgæsterne om den ildhu og dedikation Jens Toldstrup gik til sin bestalling i krigsårene.

- Jeg har gjort mig umage for, at mindestuen med hovedkvarteret er så autentisk som muligt. Jeg er så heldig, at jeg har en alder, hvor jeg selv kan mindes, hvordan der så ud på den tid, siger Preben Find, der hurtigt kan tale sig varm om museet.

Kigger kun fremad

I biblioteket bugner det med læsestof om Jens Toldstrup og Anden Verdenskrig i et omfang, så hyldepladsen snart ikke rækker længere.

- Jeg køber selv alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Men det meste er genstande og artikler, som folk kommer med og forærer til museet. Der går sjældent en uge, uden der kommet nyt ind ad døren, siger Preben Find.

Han siger det ikke direkte, men det ligger i luften, at Toldstrup Hus er Preben Finds livsværk. Selv om han synes, at han har mødt modstand undervejs i projektet med museet, kigger Preben Find kun fremad.

Han har om sig samlet en række personer, der deler den samme historiske interesse, men der kan stadigvæk godt bruges nogle frivillige folk til at gå til hånde i og omkring museet, understreger Preben Find.

- Den helt store udfordring er at skaffe penge til driften af Toldstrup Hus, forklarer Preben Find og minder om, at museet ikke modtager støtte fra det offentlige.

I det 135 år gamle baghus arbejdes der ihærdigt på at indrette et museum med effekter fra besættelsestiden på Vestfyn.

- Museet skal primært baseres på billedmateriale, og børn, unge og skoleklasser er prioriterede målgrupper, siger Preben Find, der kæmper utrætteligt videre med at udvikle Toldstrups Hus.

For uden kamp - ingen sejr ...

  • Plovgaard_Søren

    Af: