Efter tre timers intens og til tider ophedet debat besluttede et snævert flertal af Assens Kommunes byråd at lukke Dreslette og Skallebølle Skoler, Børnehaven Bøgedal, og at overbygningen på Tommerup Skole skal flyttes til Tallerupskolen.

Assens: Assens er onsdag eftermiddag og aften begunstiget med en særdeles frisk vind, der med 26 kilometer i timen blæser ind over bælt og by.

Den nye struktur

 Med stemmerne 15 mod 14 stemte Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten for Model 2, der ser således ud:

Skolerne i Dreslette og Skallebølle lukkes. Salbrovadskolen består, men kun hvis man 5. september 2019 har et elevantal på 100. Der etableres fælles ledelse på Assensskolen og Salbrovadskolen. Men begge skoler fortsætter som selvstændige skoler med egne bestyrelser.

De fire partnerområder bevares med selvstændige skoler og egne bestyrelser. Overbygningerne samles kun på skolerne i Tommerup, dvs. på Tallerupskolen.

Landsbyordningerne fortsætter uændret.

Børnehaven Bøgedal og Den Røde Æske nedlægges.

LKT-klassen 0.-6. klasse fortsætter med 10-12 elever på Salbrovadskolen. Der etableres også en LKT-klasse på Vissenbjerg Skole.

Besparelserne på 10,1 mio. kr. findes ved at:

- sænke beløbet per elev med 313 kr. i 2017, 177 kr. i 2018 og 1177 kr. i 2019.

- skole- og sfo-området får 4,8 mio. kr. færre på ledelsesbudgettet.

- reduktionen af de lukkede skoler og børnehaver giver 2,1 mio. kr.

- at der flyttes 1,26 mio. kr. fra skoleområdet til kollektiv trafik (skolebuskørsel).

 

Bag de beskyttende mure i Arena Assens er der også blæst. Af den verbale slags. Blæst om skolerne og dagtilbudene i Assens Kommune.

For efter fem måneder med snak frem og tilbage og for og imod er det blevet tid til at slå stregerne for den struktur, som skal gælde i de kommende år. Tid til at beslutte, om de varslede besparelser på 10,1 millioner kroner skal findes ved at spare over en bred kam eller ved at lukke to skoler, en børnehave og flytte en overbygning. For at beskrive de to modeller helt simpelt og forenklet.

Og det er noget af en blæst, der hersker indendøre. For enigheden i byrådet er ikke udtalt. De 29 medlemmer er delt i to lejre - med Poul Poulsen stående udenfor uden at have fået smag for hverken den ene eller den anden model.

Beskyldninger fyger fra den ene fløj til anden. Løftebrud, ansvarsforflygtigelse, løben fra aftaler, argumenter uden mening, sognerådspolitik og populisme er ord, der igen og igen slynges afsted fra politikerne, som taler de to fløje længere og længere fra hinanden.

Nogle - især dem fra Venstre, Konservative og SF - akkompagneres ivrigt af klapsalver. For argumenterne for, hvorfor skolerne ikke skal lukkes, og overbygninger ikke skal flyttes, vinder gehør i salen, hvor 600 stole er sat op, og langt de fleste besat.

Andre - dem fra Socialdemokraterne, DF og Enhedslisten - taler til en sal, der er stum og i stedet kvitterer med hovedrysten.

Se hele byrådsmødet herunder:

Afstemningen

Klokken 19.15 begynder de første af tilhørerne i arenaens store idrætshal at liste hjem. I tide til at få lidt aftensmad eller putte de mindste i seng.

Da er debatten allerede mere end to timer lang, men ikke i nærheden af at være slut. For listen over byrådsmedlemmer, der gerne vil have ordet, er lang hos borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Nu begynder vi så småt at runde af. Vi er derhenne, hvor dem, der er på, har været på før, siger han, inden han lister de seks byrødder, der stadig har mange og vigtige pointer at dele med salen.

Klokken 19.49 er sidste ord sagt, og det er blevet tid til afstemning. Den første af fire. Der er nemlig kommet tre ændringsforslag til de to modeller.

På skift rejser de 29 byrødder sig for at vise deres stemme for eller imod det, der er til afstemning.Den sidste afstemning er den vigtige. Den, der afgør skæbnen for fire skoler, en børnehave og en lang række elever; Model 2.

Først rejser 15 personer sig. De er fra Socialdemokraterne, DF og Enhedslisten og folder med deres rejsen fra stolene Model 2 ud.

Dernæst er det dem, der er imod Model 2, som rejser sig. De 14 repræsentanter fra Venstre, Konservative, SF og Radikale. Og stort set alle tilhørerne. Klapsalverne fylder igen hallen.

Charlotte Vincentz Petersen (S) kvitterer med anerkendende klap til salen - selvom tilhørerne er alt andet end enige med hende. Hun tager mobilen frem og foreviger øjeblikket med et foto.

Øjeblikket, hvor skolerne i Dreslette og Skallebølle bliver lukket. Hvor børnehaven Bøgedal lukker. Hvor overbygningen på Tommerup Skole flytter til Tallerupskolen.En ny struktur er lagt ned over skole- og dagtilbudsområdet i Assens Kommune.

Modstanden til trods.

Reaktioner efter byrådsmødet kan ses herunder:

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.