Tilbage til de gamle skoledistrikter

Tallerupskolen havde udsigt til at overtage rollen som den store taber i spillet om overbygningsskolerne i Tommerup-området. Men nu indstiller et enigt udalg, at de gamle skoledistrikter bevares, så Brylle Skoles overbygningsskole fortsat er Tallerupskolen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Tilbage til de gamle skoledistrikter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et enigt udvalg lægger op til, at hele Brylle også fremover skal høre til Tallerupskolens distrikt.

Tommerup/Tommerup St.: Eleverne på Brylle Skole skal fortsat høre under Tallerupskolens distrikt, når de skal starte i overbygningen, og elever fra Verninge Skole hører til Tommerup Skoles distrikt.

Et enigt Uddannelse, Børn og Familie-udvalg indstiller til byrådet, at man efter et år med en samlet overbygning i Tommerup-området vender tilbage til de gamle skoledistrikter.

- Alle bakkede op om at gå tilbage til de gamle skoledistrikter efter at have læst høringssvarene, fortæller udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF).

To forslag var sendt i høring på de fire skoler. Det ene var at vende tilbage til de gamle skoledistrikter, hvor Brylle Skole hører til Tallerupskolens distrikt og Verninge Skole til Tommerup.

Det andet forslag gik på, at både Verninge Skoles og det meste af Brylle Skoles distrikt bortset fra en lille del nord for jernbanen, skulle høre til Tommerup Skole. Det skulle kunne give en mere jævn fordeling af eleverne på 7.-9- klassetrin. Det var dog kun Tommerup Skoles bestyrelse og MED-udvalg, der pegede på den model. Brylle Skole ønskede ikke eleverne delt, og vægtede kun at skulle samarbejde med én overbygningsskole i stedet for at skulle dele tiden mellem to skoler.

Fakta
I februar 2017 besluttede et flertal i byrådet (S, DF og EL) at lukke to skoler, Dreslette Skole og Skallebølle Skole, samt at samle 7.-9. årgang i Tommerup-området på Tallerupskolen.

Efter kommunalvalget var der flertal for at rulle den del af beslutningen, der gælder overbygningen, tilbage, så der fremover er overbygning på to skoler.

Et enigt Uddannelse, børn og familieudvalg indstiller, at også skoledistrikterne rulles tilbage, så Verninge hører til Tommerups og Brylle til Tallerupskolens distrikt.

8. årgang kan vælge

Et flertal i Uddannelse, Børn og Familie er også indstillet på, at eleverne på 7. årgang frit kan vælge, hvor de vil gå i 8. klasse. Det bliver dog uden økonomisk kompensation til Tommerup Skole.

Skolen spurgte i sit høringssvar om muligheden for en underskudsgaranti, fordi den på den ene side meget gerne hurtigt vil have etableret en fuld overbygning igen og på den anden side kan forudse en meget lille 8. årgang.

Reglen i Assens Kommune er imidlertid, at skolerne tildeles et beløb pr. elev, og sådan kommer det også til at være for 8. årgang på Tommerup Skole, slår formand Mogens Mulle Johansen fast.

- Det bliver med samme beløb pr. elev, som gælder andre steder, så må de finde ud af at løse det med samlæsning eller andet, siger Mogens Mulle Johansen.

Frit skolevalg?

Tallerupskolens bestyrelse valgte i sit høringssvar ikke at pege på nogen af modellerne. Den ønsker en revurdering af skoledistrikterne i hele Assens Kommune og foreslår i det aktuelle tilfælde, at hele partnernområdet (omfattet af de fire skoler i den gamle Tommerup Kommune) ses som et skoledistrikt for at sikre det frie skolevalg.

Elever og forældre kan i princippet selv vælge, hvilken skole eleven skal gå på, men som Verninge Skole gør opmærksom på i sit høringssvar, er der kun reelt frit skolevalg, hvis der også er transportmuligheder til begge overbygningsskoler.

- Det er ikke noget, vi har diskuteret. Men så længe, der går elever fra Verninge Skole på Tallerupskolen vil der også være buskørsel, ellers gælder de samme regler som alle andre steder, siger Mogens Mulle Johansen.

Det vil sige, at er der lokale busruter til den ønskede skole, kan man gratis benytte dem, og man kan søge tilskud til regionalruter. Men der oprettes ikke kørsel til andre end distriktsskolen.

Tilbage til de gamle skoledistrikter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce