INDSIGT

Lars Voldsgaard, som er talsmand for søprojektet, tager Region Syddanmarks varsel om standsningspåbud med sindsro. Arbejdet med udgravning af grus ved søen blev nemlig færdigt fredag.

- Hvad siger du til regionens varsel om standsningspåbud?

- Det har vi ikke noget problem med, for vi er færdige med at grave gruset op i dag (fredag, red.). Vi overholder de krav, der blev stillet. Vi har bare et problem med at få alt leret op og deponeret, men det har de (regionen, red.) nok ikke et problem med, for det kan jo ikke afsættes til nogen.

- Regionen siger, at der er to ting, der får den til at give varslet. Den ene ting er, at det er større areal, der er afrømmet, end der er givet tilladelse til.

- Ja, men der bliver jo lagt ler. Det er det ler, som skal væk. Det er to meter ler, der skal væk, så der kan komme vand. Det ler skal lægges der, hvor halvanden meter grus har været. Ellers kan vi være ikke være der. Det bliver reetableret med mark og muldjord, så selve søen og det omliggende areal kun bliver 0,5 hektar, som vi har tilladelse til.

- Så de 0,9 hektar, der er afrømmet, er for at kunne være der?

- Ja, vi kan jo ikke være, hvor der er vand. Der er simpelthen så pløret, fordi det har regnet sådan, at vi næsten ikke kan være der. Men de 0,9 hektar, der er afrømmet, er for, at vi har et tørt sted, vi kan lægge leret op på. Det bliver reetableret og mark igen. Men det kan ikke gøres i dag.

 

- Hvad siger du til, at regionen vurderer, at det har været mere for at sælge det her materiale, end det har været for at etablere en sø?

- Det er simpelthen ikke rigtigt. Vognmanden har lejet en maskine til 10.000 kroner om dagen for at få det gravet hurtigt op. Det har ikke noget med at gøre, at det først bliver hentet, når det er gravet op. Der er gravet op og gravet op for at få lavet det hul på tre uger. Det er opgravningen, der er styrende. Det har været det vigtigste. Jeg forstår ikke, hvordan de kan sige, det er styrende. De kunne have en vurdering og sige, at arealet er for stort i forhold til, hvad de synes. Men det har været nødvendigt for at placere leret fra tre meters dybde. Der skal noget til for at kunne få vand.

 

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.