Tonen har tilsyneladende været meget hård i den korrespondence, der har været mellem Strandmølleskolens bestyrelse og de forældre, der har klaget over skolens ledelses håndtering af en sag, hvor ni elever fra 7. klasse så porno i skoletiden.

De blev nemlig bagefter kaldt til en samtale med skoleledelsen, hvor søgehistorikken på deres egne computere og Ipads blev kigget igennem for usømmelige sider.

Det har nogle forældre klaget over, og derfor er der blevet lavet en undersøgelse af forløbet af advokat Jens Brusgaard, Fredericia Advokaterne.

Han konkluderer i undersøgelse, at hvor skolen ikke har begået noget strafbart, ser det anderledes ud for de forældre, der har klaget.

Ifølge Jens Brusgaard er der i flere af klagerne nemlig grundlag for at lægge sag an mod forældrene for injurier.

Han skriver således følgende i sin redegørelse:

"I den efterfølgende mailkorrespondence med skoleledelsen og bestyrelsen er der to forældre, der har fremsat en række injurier og således har gjort sig skyldige i strafbar overtrædelse af straffelovens §267. Når man anvender udtryk som ransaget, krænkelse af privatlivets fred, blufærdighedskrænkelse, overgreb, trusler, lovbrud, ydmygelse, magtmisbrug, sygelig trang i skoleledelsen til at udøve negativ kontrol og magt og forbrudt sig mod loven, er det udtryk, som - når de fremsættes - må forstås i deres normale kontekst".

Jens Brusgaard skriver videre:

"Når man taler om lovbrud, må det forudsætte, at der er lovregler, der er brudt. I denne sag er dette ikke tilfældet, og dem, der fremsætter de injurierende udtalelser, kan ikke føre det nødvendige bevis. Herefter er udtalelserne udtryk for injurier og en overtrædelse af straffelovens §267."

Læs mere i Fyens Stiftstidende fredag og på Mitfyn.dk.

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.

Mere om emnet

Se alle
27
Efter sag om porno: Strandmølleskolen kommer under tilsyn

Efter sag om porno: Strandmølleskolen kommer under tilsyn

Skolelederforening om porno: Der skal straf og dialog til

Skolen burde selv ­udlevere it-udstyr