Tommerup St.: Fyrtårn Tommerup er trængt på økonomien.

Ikke fordi den mangler brugere - tværtimod. Den har mange flere end den får tilskud til af Assens Kommune. Det er dejligt, men det har konsekvenser for driften og behovet for vedligeholdelse. Derfor har Fyrtårnet søgt kommunen om en et særligt tilskud på 960.000 kroner. Pengene skal bruges til udskiftning af belysningen i hallerne til LED-lys, til genvending af varmen i svømmehalen, blødgøringsanlæg i svømmehallens omklædning og fugtstyring i omklædningsrummene til den nye hal.

Men tilskud er der ikke penge til i kassen, lyder det fra Uddannelse, Børn og Familie-udvalget, som i det nye byråd har fået fritidsområdet under sig.

- De kan få en kommunal lånegaranti, så må vi se i budgetforhandlingerne, om det kan ændres til et tilskud, siger udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF).

De øvrige fondsejede haller har på et dialogmøde lovet, at et eventuelt tilskud til Fyrtårn Tommerup ikke ville danne præcedens.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.