Vissenbjerg: Et voksende medlemstal og 120 til generalforsamlingen forleden er tal, som behager bestyrelsen for Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Således har tilslutningen til foredrag og øvrige arrangementer i årets løb ligget på 90 til 120 deltagere pr. gang, oplyser foreningen i en presseskrivelse. Arkivleder Hanne Jørgensen fortalte, at arkivet i det forløbne år har registreret 453 billeder.

Efter genvalg, så er John Jakobsen igen konstitueret som formand, Flemming R. Jørgensen som næstformand, Jette Poulsen som kasserer og Ove Warncke som sekretær./EXP/MAKL