Kultur- og fritidsudvalget har lagt to puljer sammen for at spare på administration, og det har den bonus for ansøgerne til puljen, at de nu kan søge større beløb.

Hvilken pulje skal jeg søge?

Dét spørgsmål har Ena Nørgaard (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune, fået mange gange. Derfor var det på rette tid, at udvalget tog pulje-forvirringen op til drøftelse, mener hun. 

På udvalgets møde 5. oktober besluttede udvalget at slå de to tidligere puljer til klubhuse og samlingssteder sammen til én pulje. 

- Det, vi gerne ville kigge på, er, at vi har de her to puljer, en til klubhuse og en til samlingssteder, på hver 450.000. Hvis nu klubhusene i dag ikke bruger hele den her pulje, så er det bare ærgerligt. Nu har vi så en samlet pulje fremover, og så hvis klubhusene ikke bruger pengene, så kan det være samlingsstederne kan bruge dem, siger Ena Nørgaard.

Det vil altså komme ansøgerne til gavn, at puljerne er blevet effektiviseret. Det vil skabe mindre forvirring og mindre arbejde for administrationen, hvis man spørger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Men det er ikke kun en spareøvelse. Ansøgerne vinder faktisk på ordningen. 

- Det kommer ikke til at betyde noget for ansøgerne, andet end at de kan søge nogle større beløb nu, fordi puljerne er lagt sammen. 

Stadig ét-årig pulje

Pulje til kulturhuse og samlingssteder bliver det nye navn på puljen. 

Men havde det stået til udvalget, så havde det ikke været det eneste nye. Kultur- og Fritidsudvalget kiggede også på at lave ansøgningperioden om fra en ét-årig bevillig til en to-årig periode. 

Det var Folkeoplysninggudvalget og Landdistriksrådet dog ikke begejstrede for.

- De argumenterede for, at der kunne komme nogle ansøgninger, når man var bare et halvt år inde i den to-årige periode, der så skulle vente 1,5 år på at blive set. Og det har vi valgt at lytte til, siger Ena Nørgaard. 

Udvalget besluttede derfor at holde fast i, at puljen uddeles årligt.

  • fyens.dk