Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune anbefaler i det videre arbejde, der skal igangsættes, en lokalplanlægning til fordel for Assens Søbad. Dermed kommer Assens Søbad ikke til at trække stikket, som næstformand i Søbadet ellers

Assens: Anbefalingen var ellers, man ikke burde gøre det.

Men et flertal i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune besluttede at trodse administrationens anbefaling og sige god for, der skal igangsættes en lokalplanlægning for Assens Søbad.

Forud for mødet forleden havde næstformand i Assens Søbad, Bo Eriksen, advaret om, søbadet kunne risikere at måtte trække stikket - eller undlade at springe ud i projektet - hvis ikke udvalget besluttede det modsatte af administrationens anbefalinger.

Beslutning skal besluttes igen

Der er sket en procedurefejl fra administrationens side omkring lokalplanen for Assens Søbad.Oprindeligt besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. marts at godkende, at der kunne lokalplanlægges. Det var anbefalingen til byrådet og Økonomiudvalget. Men siden har administrationen i Assens Kommune fundet ud af, at beslutningsprotokollen slet ikke skulle være sådan.

Det er faktisk hos Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at kompetencen vedrørende lokalplanlægning er, mens kompetencen vedrørende ejerstrategi for havnen er placeret i byrådet.

Administrationen bemærkede, at byrådet i 2015 vedtog en ejerstrategi for havnen. Det er den vej, havnen skal gå. Heri står der, havnen skal være en erhvervshavn og kunne udvikle sig i den retning. Men da havnen via sin erhvervsaktivitet samtidig ikke må påføre nærområdet støj eller støv udover den grænse, byrådet har besluttet, lagde administrationen vægt på, søbadet kunne blive udsat for støj- og støvgener i for stort et omfang. Derfor ville det kunne medføre begrænsninger for driften af og aktiviteter på havnen og dens virksomheder, hvis der skulle tages hensyn til søbadet, lød det i administrationens anbefalinger.

Nu sender man indirekte et signal til erhvervet om, at vi agter at lave et spændende fritidsprojekt. Og hvis det lykkedes godt, vil det formentlig lægge begrænsninger på havnen og kornfabrikken.

 

Udvalget valgte at lytte til Søbadets ønsker.

Udvalgsformand, Dan Gørtz (V), siger:

- Vi har vurderet, at på trods af ejerstrategien vil det være muligt at have begge dele. 

Det var et flertal bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Axelsen (A), som mente, der kunne igangsættes lokalplanlægning for Søbadet.

En mand strittede imod

Eneste medlem, der strittede lidt imod som en fisk i vandet, var Poul Poulsen (R).

Poul Poulsen er positiv over for projektet, men han anbefalede, man genovervejede ejerstrategien før man igangsatte en lokalplanlægning.

- Man skal tage ejerstrategien først, for ellers risikerer man at sige ja til noget, der kan blive et problem for industrien. Indirekte gør man det besværligere (for havnen og virksomhederne ved havnen, red.). Nu sender man indirekte et signal til erhvervet om, at vi agter at lave et spændende fritidsprojekt. Og hvis det lykkedes godt, vil det formentlig lægge begrænsninger på havnen og kornfabrikken, mener Poul Poulsen.

Men den købte flertallet ikke.

Havnen afventer

Hos havnen afventer man det videre forløb, siger havneformand Bodil Boesgaard.

- Jeg er selvfølgelig interesseret i at se, hvordan det her udvikler jeg. Men jeg synes, det er meget svært at udtale sig, inden jeg har set mere. Beslutningen er blevet noget andet i forhold til indstillingen. Og så er jeg nødt til at afvente, hvad man kommer frem til, fortæller Bodil Boesgaard.

Udvalgsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) giver for så vidt Poul Poulsen ret.

- Han har en pointe. Men når vi sætter gang i planlægningen i forhold til Søbadet, så indebærer det også, vi skal i gang med at kigge på ejerstrategien for havnen, siger han.

Sagen afgøres endeligt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ved et ekstraordinært møde 20. marts. 

  • Kloster_Martin_(2015)_020

    Af:

    Journalist på Assens-redaktionen. Har tidligere gennem 10 år været på størsteparten af avisens redaktioner på Fyens Stiftstidende, bl.a. Kerteminde, Odense, Kultur og SportFyn. Af interesser nyder jeg musik og fodbold, mens jeg også interesserer mig for samfundsforhold.

Mere om emnet

Se alle
Gørtz: Et søbad er altså ikke boliger

Gørtz: Et søbad er altså ikke boliger