Høsten er sat ind, og det giver større risiko for brand på de danske marker. Der udbrød netop brand i et læs halm på en traktor på Kertevej i Kerte.

- Formentlig er det et dæk, der er brændt varmt og har antændt halmen. Landmanden er meget snarrådig, frakobler vognen og får halmen skubbet ud på marken, hvor det brænder ud, siger Jens Friis fra Fyns Politi.

/HA

  • Af: