Assens: Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder sine højtærede medborgere og skytte-brødre til generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag 7. maj 2018 klokken 19.30. Der er tradition for, at det regerende kongehus med fuglekongen Mads Pentikainen, kronprinsen, Jens Holmegård og arveprinsen, Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Efter valg til bestyrelsen konstituerer den sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget. Og så skal der spises smørrebrød./EXP