Skoler: Dårlig timing for ny økonomisk model

De seneste år har budt på store ændringer på skoleområdet i Assens Kommune. Skolerne i Dreslette og Skallebølle er lukket. Overbygningerne på Tommerup Skole og Tallerupskolen blev samlet - og delt igen. I 2018 flyttede Helhedsskolen til Aarupskolen og blev til Helhedsafdelingen (billedet). Samme år har skolerne fået beskåret deres budgetter i forbindelse med genopretningsplanen for kommunens økonomi. Nu drøftes det, om tildelingen til inklusionsområdet skal ændres. Arkivfoto: Kim Rune

Skoler: Dårlig timing for ny økonomisk model

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Forslag om ny fordelingsmodel for inklusionsmidler får hårde ord med på vejen fra de i forvejen økonomisk hårdt pressede skoler i Assens Kommune.

Fordelingen af inklusionsmidler skal være mere fair og logisk.

Det er formålet med 11 forslag til ændring af den nuværende fordelingsmodel til skolerne i Assens Kommune. Forslagene tager udgangspunkt i et eftersyn, rådgivningsvirksomheden BDO har foretaget af inklusionsområdet og især af den økonomiske model for området.

Arbejdet med at revidere inklusionsindsatsen på baggrund af BDO's anbefalinger blev sat i gang i 2017. Resultatet omfatter blandt andet forslag om en fordeling, der tager forbehold for socioøkonomiske forhold samt en udvidelse af den nuværende incitamentstyrede model, som skal gøre det økonomisk attraktivt at inkludere flest mulige elever i almenundervisningen.

Inklusion
I Assens Kommune får skolerne økonomiske midler svarende til det antal elever, de har. Den såkaldte incitamentstyrede tildelingsmodel betyder, at skolerne mister penge ved at ekskludere børn fra den almene undervisning, fordi pengene følger eleven.Betalingen for visiterede tilbud til elever kommer fra to forskellige puljer. Den centrale pulje betaler plads i helhedsafdelingen, Pilehaveskolen, eksterne specialskoler, specialefterskoler, læseklasse i Glamsbjerg, Brahesholm samt befording af eleverne. Skolerne betaler af deres eget budget for elever, der skal i LKT- klasser (Læring, Kontakt og Trivsel) samt specialklasse.

I 2018 udgjorde den samlede ramme for det visiterede område 83 millioner kroner. Heraf 70,5 millioner på det centrale område og 12,5 millioner i inklusionsmidler fordelt til skolerne. Herudover får skolerne penge til drift.

BDO har evalueret inklusionsområdet i Assens Kommune, og på baggrund af det har administrationen fremlagt 11 forslag til omlægning af inklusionsområdet. Forslagene har været i høring på skole- og dagtilbudsområdet og blev fremlagt for politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie i januar 2019.

De mest omdiskuterede forslag er:

- Over- og underskud på centrale visitationskonti overføres til skolerne.

- Betaling for Brahesholm og helhedsafdelingen overføres til incitamentstyring - og lægges dermed ud til skolerne.

- Betaling for både Brahesholm, Helhedsafdelingen, LKT-klasser og specialklasser hæves over en treårig periode til 226.000 kroner årligt, svarende til prisen for 10 støttelærertimer ugentligt i almenundervisningen. En elev betragtes som inklusionsbarn, hvis vedkommende har behov for mere end ni ugentlige støttetimer. Formålet er, at det ikke må være billigere at ekskludere end at inkludere eleven.

- Der foretages en omfordeling af inklusionsmidlerne, hvor socioøkonomiske faktorer medregnes, som sikrer, at Assensskolen som minimum tilføres 1,5 millioner kroner årligt.

Bil uden brændstof

Men nogle af forslagene får hårde ord med på vejen fra størstedelen af de skoler, der har indgivet høringssvar. Det medfører især kritik, at forslagene om ændringer kommer efter en periode med store besparelser på skole- og dagtilbudsområdet. Besparelser gennemført i 2018 betyder, at skolernes samlede driftsbudgetter er reduceret med 5,3 millioner kroner.

"Med alle de ændringer, som løbende kommer ind over skolerne, som også har store økonomiske udfordringer med sig, må vi præcisere, at vi er på vej ud over kanten/det forsvarlige, hvad undervisningskvalitet angår", står der eksempelvis i høringssvaret fra Vissenbjerg Skoles Med-udvalg.

Haarby Skoles Med-udvalg pointerer i sit høringssvar, at der er mange gode ideer i den nye inklusionsrapport, men:

"... Skoleområdets nuværende økonomi er så anstrengt, at det vil bliver meget svært at realisere en hel del af de mange gode ideer. (...) Vi mangler simpelthen pengene, eller med andre ord: Vi kan ikke skubbe en bil uden brændstof i gang."

Aarupskolens bestyrelse opfordrer til, at man fastholder den nuværende fordeling:

"Hvis den socioøkonomiske model vedtages, har Aarupskolen på et år fået mindsket sit budget med 1,6 millioner kroner, hvilket svarer til 3,5 årsværk eller fem procent. Opgaverne er stadig de samme."

Særligt tilskud væk

Men det er nødvendigt at drøfte skolernes økonomi, påpeger Mogens Mulle Johansen (SF), som er formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie. En af årsagerne er, at den særlige børnepakke på 5,3 mllioner kroner, som ekstraordinært er blevet tildelt Assensskolen og børnehusene i Assens by til integration af tosprogede børn, bortfalder ved udgangen af skoleåret 2018/19.

Assensskolens andel af børnepakken er 1,5 millioner kroner.

- Er vi ikke i stand til at finde en anden løsning (før børnepakken bortfalder, red.), ser det ikke godt ud, siger Mogens Mulle Johansen, som erkender, at forslagene om ændringer på inklusionsområdet kommer på et uheldigt tidspunkt, hvor skolernes økonomi er presset, fordi nogle skoler vil få færre penge til inklusion, hvis forslagene bliver vedtaget.

- Men var vi kommet med flere penge (til skoleområdet, red.), så tror jeg, at høringssvarene havde set helt anderledes ud. Vores problem er, at vi ikke har pengene. Hvis der var et sted, hvor vi kunne tage dem, ville alle ansvarlige politikere gøre det. Det findes bare ikke, siger formanden.

Medlemmerne af Uddannelse, Børn og Familie drøftede forslagene for inklusionsområdet på udvalgets møde den 7. januar, men blev ikke færdige, da politikerne bad om flere beregninger fra administrationen. Udvalget genoptager drøftelsen på februar-mødet.

Skoler: Dårlig timing for ny økonomisk model

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce