OPDATERET KL. 7.30

Salbrovadskolen fik i december sidste år et påbud.

I november fik Salbrovadskolen besøg af Arbejdstilsynet som led i en kampagne, tilsynet har ført siden 2013, hvor der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Salbrovadskolen var sammen med en lang række andre skoler blevet tilfældigt udvalgt til et besøg af tilsynet.

Men mødet med Arbejdstilsynet endte ikke med det resultat, som skoleledelsen havde regnet med. Tilsynet endte med et påbud om, at skolen skulle håndtere vold, trusler og traumatiske hændelser anderledes, end den gjorde.

Det fremgår af en rapport, som avisen har fået aktindsigt i. Det kom bag på skoleledelsen, at tilsynet har fundet det nødvendigt at komme med et påbud.

- Vi blev meget overraskede, da vi fik påbuddet. Den tilsynsførende havde været lidt vævende omkring, om det ville blive en vejledning eller et påbud, vi ville få. Vi ved ikke, hvad der har gjort, at tilsynet har valgt et påbud, siger Torben Rasmussen, viceinspektør på Salbrovadskolen.

Tre påpegninger

Påbudsrapporten viser, at Arbejdstilsynet især har påpeget tre ting, der skulle gøres anderledes på skolen.

Den første af de tre påpegninger går på, at skolens medarbejdere ikke har nok kendskab til indholdet af skolens handleplan ved vold. Derudover er der også en påtale af, at skolens registreringer af episoder med udadreagerende adfærd, både verbal og fysisk, ikke var registreret systematisk nok.

Den sidste påpegning lød på, at der blandt skolens ansatte og ledelse ikke var enighed om, hvilken adfærd der er uacceptabel, og hvilken konsekvens den skal have. De tre påpegninger kan skolens ledelse godt se meningen med.

- De tre påpegninger, der er kommet i rapporten, er helt i orden. Vi kan godt se, at vi på nogle områder kan blive bedre, blandt andet når det gælder systematisering af hændelser, der skal registreres. Her har vi fået et rigtig godt værktøj fra Arbejdstilsynet, som vi allerede tog i brug samme dag, selvom det er begrænset, hvor ofte der er episoder, der skal registreres. Men vi mener ikke, at et påbud var på sin plads, siger skoleleder Henrik Hansen.

Skolelederen understreger også, at mødet med tilsynet har været konstruktivt og brugbart.

De har ikke lyttet nok til os

Da Arbejdstilsynet i november sidste år var på besøg på skolen, afholdt tilsynet gruppesamtaler med i alt fire lærere. Men tre ud af de fire lærere kan ikke nikke genkendende til alt, Arbejdstilsynet har nævnt i deres påbudsrapport.

- Der har været stor frustration og vrede over fejlciteringer i rapporten fra Arbejdstilsynet. Vores medarbejdere føler ikke, at de er blevet spurgt godt nok, om de kunne nikke genkendende til det, der er endt i rapporten, siger Birgitte Andersen, der er arbejdsmiljørepræsentant på Salbrovadskolen.

Derudover følte de pågældende medarbejdere også, at samtalerne havde en skjult dagsorden.

Til Fyens Stiftstidende siger tilsynschef Mette Thidemann, at hun beklager, hvis nogle af skolens ansatte har oplevelsen af, at de er blevet stillet ledende spørgsmål. Hun anerkender, at besøget på skolen måske kunne være forløbet bedre:

- Vores udgangspunkt er altid at gøre det begribeligt for virksomheden, hvad vi gør og sætter rammen for det. Men det kan tyde på, at der er noget, vi kunne have gjort anderledes i situationen. Samtidig må jeg også sige, at der er mulighed for at klage over vores afgørelse, og det har jeg ikke viden om, at der er blevet gjort, siger Mette Thidemann.

Læs mere i Fyens Stiftstidende torsdag.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på aktualitets-, samfund- og erhvervsredaktionen i Odense, hvor jeg har fokus på krimi, nyheder og samfundsaktuelle emner. Jeg startede som journalistpraktikant i februar 2016 på Fyens Stiftstidende.