Region Syddanmark har givet et varsel om standsningspåbud i forbindelse med anlæggelsen af en sø ved Solevad. Regionen mener nemlig, at der er tale om ulovlig erhvervsmæssig råstofindvinding og ikke anlægsarbejde.

Solevad: I forbindelse med anlæggelsen af en sø ved Solevadvej sker der ulovlig erhvervsmæssig råstofindvinding.

Sådan lyder det nu fra Region Syddanmark, som har vurderet arbejdet med projektet, hvor Assens Kommune har givet tilladelse til at anlægge en sø ved Solevadvej i Solevad, men hvor beboere i området er bekymrede for, at der i stedet er tale om etableringen af en grusgrav. Region Syddanmark vurderer, at der i den forbindelse finder en ulovlig erhvervsmæssig råstofindvinding sted, og derfor har regionen givet et varsel om standsningspåbud til Lars Voldsgaard, som sammen med sin datter står bag søprojektet.

Sagen kort

Assens Kommune har givet en landzonetilladelse til, at der etableres en sø på 0,5 hektar ved Solevadvej i Frankfri.Der må maksimalt graves tre meter ned i jorden for at finde vand.

Ved anlægsprojekter må man gerne sælge overskudsjord, men projektet må ikke være styret af, at man kan sælge jorden. I så fald er der tale om råstofgravning - en grusgrav - og så kræver det i stedet en tilladelse om erhvervsmæssig råstofindvinding fra Region Syddanmark.

Naboer har tidligere klaget over projektet, som man mente var en grusgrav og ikke en sø.

For Region Syddanmark har to ting været afgørende, fortæller Camilla Bjerre, der er landskabsforvalter i afdelingen for regional udvikling, miljø og råstoffer.

Nemlig at der graves råstoffer ud over, hvad der er nødvendigt for at etablere søen, og at videresalget af den jord, som graves ud, styrer anlægsarbejdet.

- Der er afrømmet muld (hvor man skraber de øverste meter jord af, red.) derude på et større areal, end der er givet tilladelse til at anlægge en sø på. Der er afrømmet 0,9 hektar derude, og det er en 0,5 hektar stor sø, der skal anlægges. Så det er et større areal, som man har åbnet op. Det giver os så et billede af, at man har tænk sig at gøre et eller andet på det areal, og at man har brugt tid på det, i stedet for at bruge tid på at anlægge.

- Vi synes ikke, det stemmer overens med det, der burde være derude, siger Camilla Bjerre.

I strid med loven

Camilla Bjerre slår fast, at vurderingen er svær, fordi der med landzonetilladelsen rent faktisk er givet grønt lys til etableringen af en sø på arealet.

- Det skal vi som region ikke blande os i. Landzonetilladelsen har vi ikke noget med at gøre, og det betyder, at de godt må anlægge en sø derude. Det har vi ikke noget imod. Ved eksempelvis motorvejsprojekter må man gerne sælge overskudsjord, men det må ikke være styrende for, hvad der foregår, forklarer Camilla Bjerre og fortsætter:

- Der har vi kigget på, at man i ansøgningen til kommunen i landzonetilladelsen har ønsket, at søen skal graves i takt med, at materialerne kan afsættes. Det er i direkte modstrid med, hvad der er lovligt i forhold til råstofloven. Det underbygger vores vurderinger ude på stedet.

- Den helt rene løsning vil være, at man bare anlagde søen på de tre uger, man har fået til det. Bagefter vil have overskudsjord, som man gerne må sælge ved et givent anlægsprojekt. Det er vi med på. Men det er en helt anden situation.

- I modsætning til at grave, når der er en, der har sagt, "jeg kan bruge 1000 kubikmeter jord"?

- Ja, præcis, siger Camilla Bjerre.

Parter høres

Varslet om standsningspåbud betyder, at en partshøring bliver sat i værk. Mens den står på kan arbejdet med at anlægge søen fortsætte.

Onsdag er der frist for at komme med partshøring.

- Her er det helt klart rimeligt, at parterne også får deres besyv med i vores endelige vurdering, mener Camilla Bjerre, der hurtigst muligt efter partshøringen er overstået vil vurdere, om varslet om standsningspåbudet skal føres ud i livet.

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.