Skallebølle: Det ser sort ud for arbejdet med at bane vej for en dagligvarebutik i rundkørslen på Odensevej/Middelfartgvej i Skallebølle. Fyns Politi har afvist en ombygning af rundkørslen, som foreslået af entreprenørfirmaet Amstrup og Baggesen, der også ejer grunden i rundkørslens nordvestlige hjørne, der var udset til dagligvarehandel.

Forslaget gik ud på at forlænge rundkørslen mod Langesøvej, så den nærmest blev elipseformet og dermed fik plads til et femte ben. Det ville give direkte adgang fra rundkørsel til forretningen.

Politiet begrunder sit afslag med, at det vil forringe afviklingen af trafikken på vejen, der også fungerer som omkørselsvej i forbindelse med uheld og vejarbejder på motorvejen. Selv om der med udvidelsen af rundkørslen skabes den plads mellem de enkelte ben i rundkørslen, som loven kræver, mener politiet, at det femte ben vil forringe trafiksikkerheden. /liw

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.