Indsigt

Pårørende har brug for hjælp, mener Helle Skov Iversen, der er pårørenderådgiver i Assens Kommune, som er en af seks danske kommuner, der har ansat en pårørenderådgiver. Hun er ikke i tvivl om, at hendes arbejde for de pårørende gør en forskel.

- Hvad er din rolle som pårørenderådgiver?

- Man kan dele støtten op i individuelle og gruppebaserede tilbud De individuelle tilbud er samtaler og coaching, hvor indholdet defineres af den pårørende. Det kan handle om praktiske forhold. Så er der dem af følelsesmæssig art, som jeg bruger meget tid og energi på sammen med den pårørende. Det handler meget ofte om de svære og forbudte følelser, den pårørende oplever; skyld, skam, afmagt, vrede, frustration, irritabilitet, tristhed. Alle de følelser, der er i spil, når man oplever et tab - både hos den sygdomsramte og sig selv. Ofte ændrer hverdagen sig markant. Fra at have haft en form og et indhold, man selv har valgt, skal man leve under nogle helt andre betingelser. Jeg har blandt andet fokus på, hvordan jeg kan støtte den pårørende i at genfinde et meningsfyldt liv.

- Hvad er de gruppebaserede tilbud?

- De gruppebaserede tilbud består af pårørendegrupper, temamøder eller kurset "Lær at takle hverdagen som pårørende". Her inspirerer de pårørende hinanden og føler sig forstået uden at skulle forklare og forsvare sig. Det er et problem, når omgivelserne ikke har den samme viden, og det kan man ikke have. Så oplever man yderligere udfordringer, fordi der kan komme reaktioner som "nu må du tage dig sammen", "se nu at komme videre", eller "nu må du have lært, hvordan du håndterer det". Men sådan er det ikke. Man kan lære en del hen ad vejen, mens hvis man har været pårørende til en dement eller senhjerneskadet, går det ikke over. Det bliver ved. Og demens er en fremadskridende sygdom, så det bliver mere og mere belastende. Man kan måske holde til det i et år, men fem eller 10 år? Det er svært for de fleste.

- Gør du en forskel?

- Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg får god feedback og gode tilbagemeldinger fra de pårørende. Jeg laver evalueringer efter gruppeforløb, og de er gode, så jeg er ikke i tvivl om, jeg gør en forskel. Både ud fra det, de siger, men også ud fra det, jeg selv observerer.

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.

Mere om emnet

Se alle
2
Assens er i front: Kun seks kommuner har pårørende-rådgiver

Assens er i front: Kun seks kommuner har pårørende-rådgiver

Opgaver bliver projekter

Opgaver bliver projekter

Pårørende skal hjælpe hinanden