Spørgsmål 1: Svar: 2. Branden har to forskellige arnesteder.

Spørgsmål 2: Svar: 3. Next stop.

Spørgsmål 3: Svar: 3. I Bred.

Spørgsmål 4: Svar: 1. Marts.

Spørgsmål 5: Svar: 3. En ung flygtning kritiserer Fynbus og fortæller, at han blev smidt af bussen med en forklaring om, at "alle arabere snyder".

Spørgsmål 6: Svar: 2. Fyns Politi ophørte med at stå for kontrollen.

Spørgsmål 7: Svar 2. Kim Larsen og Kjukken.

Spørgsmål 8: Svar: 3. Vejdirektoratet gav tilsagn om, at Terrariet kan skilte ved motorvejen på lige fod med eksempelvis Odense Zoo.

Spørgsmål 9: Svar 3. Den Kongelige Ballet.

Spørgsmål: 10: Svar: 1. For injurier i forhold til Anders Storebjerg, der er leder af Strandmølleskolen i Assens.

Spørgsmål 11: Svar 3: 150-200.000 kroner.

Spørgsmål 12: Svar 2. Strikning og jazz.

Spørgsmål 13: Svar 1. Skoleskibet Georg Stage.

Spørgsmål 14: Svar: 2. Stoldans-fitness.

Spørgsmål 15: Svar: 2. En erhvervspark.

Spørgsmål 16: Svar: 1. 1.170 stemmer.

Spørgsmål 17: Svar: 1. 0,1 mikrogram/liter.

Spørgsmål 18: Svar: 3. Innovations- og Medborgerskabsudvalget.

  • Kloster_Martin_(2015)_020

    Af:

    Journalist på Assens-redaktionen. Har tidligere gennem 10 år været på størsteparten af avisens redaktioner på Fyens Stiftstidende, bl.a. Kerteminde, Odense, Kultur og SportFyn. Af interesser nyder jeg musik og fodbold, mens jeg også interesserer mig for samfundsforhold.