Ørsted: Årets sidste gudstjeneste i Ørsted Kirke finder sted nytårsaftensdag søndag den 31. december klokken 15.

Efter gudstjenesten er der lejlighed til at ønske godt nytår, og i våbenhuset er menighedsrådet vært ved et glas vin og et stykke kransekage. (SP)

  • Plovgaard_Søren

    Af: