Assens: Det nye, højteknologiske renseanlæg, der skal erstatte otte eksisterende, skal placeres på et areal på sydsiden af Faaborgvej.

Det foreslår i hvert fald administrationen i Assens Kommune.

Administrationen har vurderet de tre forslag til placering, der har været lagt frem og sammenholdt dem med de høringssvar, der er indkommet i foroffentlighedsperioden. I placeringsforslaget er der også taget højde for, at renseanlægget på sigt kan suppleres med et anlæg til bioforgasning af organisk husholdningsaffald og eventuelt gylle.

Når administrationen peger på området syd for Faaborgvej frem for et område øst for Melby og den tredje mulighed, et område syd for Odensevej, skyldes det flere forhold.

Dels er størstedelen af arealet ejet af Assens Kommune. Området er i forvejen udlagt til tungere industri, det ligger tæt på Assens Fjernvarme, hvilket giver mulighed for at udnytte eventuelle fremtidige synergimuligheder. Endelig er der også skelet til afstanden til eksisterende boliger og fremtidige planlagte boligområder.

Assens Forsyning, der står for spildevandsrensningen i Assens Kommune, mener også, at denne placering er bedst i forholdtil anlægsøkonomi og drift.

Placeringen er dog ikke endelig endnu.

4. april tager Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget stilling til administrationens indstilling, og 27. april er det byrådets tur.

Herefter skal der tages stilling til, om projektet er VVM-pligtigt, altså om der skal udarbejdes en undersøgelse af anlæggets påvirkning af miljøet. Anlægget skal også indarbejdes i den ny spildevandsplan for Assens Kommune, der er under udarbejdelse.

Renseanlægget ventes at stå færdigt i 2018-2019.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.