Miljø- og Teknikudvalget er gået i tænkeboks inden beslutning

Er det det rigtige, man har gjort hidtil, når man har brugt nedrivningspuljen til at rive et hus ned hist og her, eller er det en bedre idé at bruge de penge, der er til rådighed på et sted, i en landsby, der så kunne få en ordentlig ansigtsløftning? Miljø- og Teknikudvalget har foreløbig spurgt sig selv, men ønsker mere baggrundsmateriale, før det træffer en endelig beslutning om, hvordan midlerne skal bruges fremover.

- Vi vil gerne have et oplæg. Som det er nu, piller vi huse ned, der måske skæmmer lidt. Til gengæld får en hel landsby måske lov at dø hen, fordi et enkelt hus misligholdes. Den slags har tendens til at brede sig, og området eller landsbyen kan skifte karakter, siger udvalgsformand Hans Bjerge­gaard (DF).

Udvalget vil også gerne, hvis det bliver besluttet at sætte ind på landsbyniveau, i dialog med landsbyer, der hvor det kan have interesse. Håbet er, at det at grimme pletter i en landsby fjernes, også kan anspore beboere til selv at gøre noget ved egne huse. Kommunen har i 2014 og 2015 4,3 mio. kr. til formålet, fordelt på puljepenge og egenfinansiering. (lwo)

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.