Innovations- og Medborgerskabsudvalget har sidste møde i dag og nedlægges med udgangen af året. Men der er masser af gode ting at tage med i det nye byråd, mener udvalgsformand Charlotte Christiansen.

Charlotte Christiansen (S) har som formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget nogle gange været lidt provokerende som mødeleder.

Helt bevidst og med fuldt overlæg har hun insisteret på ikke altid at sidde på den samme plads til udvalgsmøderne. For at provokere. For at ruske op i tingene.

- Det er måske en lille ting, men når man har møde i samme lokale måned efter måned, får man de samme pladser. Men der er jeg lidt skæv og siger, at der er der ikke noget, der hedder. Her skal vi tænke over, hvad det er af input, vi giver til det arbejde, vi skal i gang med. Alle er lige, og alle er skæve i den sammenhæng, lyder forklaringen fra Charlotte Christiansen, som senere på dagen måske laver samme finte igen.

Udvalg

Innovations- og Medborgerskabsudvalget blev oprettet som en del af konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget i 2013.Fra starten var der lagt op til, at udvalget skulle virke i denne byrådsperiode og derefter nedlægges. Det sker så med udgangen af 2017, og i dag mandag har udvalget sit sidste møde.

Charlotte Christiansen (S) er formand for udvalget, der blandt andet har haft til opgave at arbejde med aktivt medborgerskab, velfærdsteknologi, digitalisering og at kigge på arbejdsmåden internt i byrådet og skabe rum for anderledes løsninger og arbejde på tværs af fagudvalg og områder.

Det vil i så fald være for sidste gang.

For når det nye udvalg træder i kraft 1. januar, vil der ikke længere være et Innovations- og Medborgerskabsudvalg i porteføljen. Det blev oprettet for fire år siden, og helt efter planen nedlægges det nu. Arbejdet er gjort, mener Charlotte Christiansen.

- Vi har løst de givne opgaver fuldt ud og sat meget i gang, som skal køre videre ind i den nye byrådsperiode, lyder vurderingen fra formanden.

Symbolsk æske

Innovations- og Medborgerskabsudvalget har blandt andet haft til opgave at anskue tingene fra andre vinkler, sætte gang i samarbejdet på tværs af udvalg og områder og at sætte fut under lysten og mulighederne for at deltage som aktive medborgere i kommunen.

Det seneste eksempel på udvalgets nytænkning er den overlevering, som alle fagudvalgene lige nu er ved at lave til det nye byråd.

- På et tidspunkt drøftede vi, om vi skulle lave en stafet, eller hvordan vi skulle gøre det, for vi havde så meget på hjerte, som vi gerne ville sikre, at det nye byråd også arbejder videre med. Vi blev enige om, at vi kunne få det gjort ved at gøre det i alle fagudvalg med den nærmest symbolske æske, vi giver videre til de nye udvalg. Så kan man som nuværende og nyt byrådsmedlem se, hvad er vigtigt at arbejde videre på, hvad skal vi være opmærksomme på, og hvad har vi gjort os af erfaringer, siger Charlotte Christiansen og erkender, at det ikke altid har været lige nemt.

- Det har været svært, når vi har banket på døren til et fagudvalg og bedt dem om at tænke anderledes. Og især på lokalrådsdannelsen mødte vi modstand og forvirring, når vi ikke bare gjorde, som vi plejede, og det var svært at forklare, hvad vi vil i den anden ende, når vi ikke har svaret på forhånd. Men det har været spændende og er lykkedes.

Naturligt

Charlotte Christiansen er på lige fod med sine udvalgskollegaer Henning Jensen (V), Betina Signe Stick (DF), Ena Nørgaard (K) og Leif Rothe Rasmussen (S) blevet genvalgt, og det glæder hende.

- Så kan vi tage alle de gode ting, vi har arbejdet med, videre i det nye byråd. Jeg er sikker på, at man skal rykke ved sin egen opfattelse, trække vejret og se, om man kan gøre tingene anderledes. Det er jeg sikker på, at vi tager med og gør naturligt i de nye udvalg.

Måske finder hun også en ny plads til hvert udvalgsmøde.

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.

Mere om emnet

Se alle
1
Der er sat fokus på medborgerskab

Der er sat fokus på medborgerskab

Udvalg stopper: Bredbånd og lokalråd blandt succeserne

Udvalg stopper: Bredbånd og lokalråd blandt succeserne