Det blev en lang proces, og det blev også noget dyrere, men nu da multibanen snart står færdig, er boldklub og fritidscenter glade for placeringen

Brylle: 4. november klokken 11. Det er sagt med et vist forbehold for for meget regn, men dog næsten sikkert. Den dag indvies den nye multibane i Brylle.

Ingen havde forestillet sig, at der skulle gå mere end tre år, da skole, boldklub, gymnastikforening og fritidscenter i Brylle tilbage i 2014 enedes om, at den gamle hockeybane skulle renoveres, så den igen kunne blive et attraktivt lokalt samlingspunkt.

Brylle Fritidscenter

Brylle Fritidscenter startede med klubhus i 1981.I 1984 kom hallen til.

På området er også de kommunale boldbaner, tennisbaner og en meget benyttet petanquebane.

Går alt som planlagt, indvies den nye multibane på 20x40 meter med tilstødende aktivitetsområde 4. november.

Multibanen rummer foruden en bane på det fulde areal, to mindre baner med mål samt basket mål.

Den er opført med støtte fra diverse fonde og med bidrag fra Brylle Skole og de lokale foreninger.

Banen kan reserveres af foreningerne, og står ellers til fri afbenyttelse.

Udgangspunktet var, at det gav god mening at bruge det gamle fundament til opbygning af den nye bane. Men naboer i Krybilyparken var af en anden mening. Da projektet så småt var igang, gik det op for dem, hvad der var ved at ske, klagede de. De forudså støj og vildfarne bolde og lys i haven, selv om de blev lovet støjfrie bander, høje net og lys, der lyste væk fra deres haver. Selv om de havde lokalplaner og VVM-redegørelser på deres side, valgte folkene bag alligevel den nuværende placering mellem boldbane og tennisbaner. En placering de først havde afvist, fordi den var dyrere og de ikke mente, der var plads. Men som de i dag er glade for.

Dyrere men bedre

- Det er blevet dyrere, men vi bliver fri for at få klager her, det bliver mere frit og med færre regler, siger Mogens Rasmussen, formand for Brylle Fritidscenter. Det er fritidscenteret, der får ansvaret for vedligehold af multibanen med tilhørende legeplads, mens Brylle Boldklub står som bygherre.

Placeringen gør ganske vist, at anlægget bliver mindre synligt, men ved at fjerne nogle træer og sætte et banner op ud til vejen, håber man at råde bod på det.

Entreprenørerne fra NKI og UNO, er i fuld gang med anlægget. Banderne er rejst, og Mogens Rasmussen demonstrerer med et slag på dem, at de ikke giver meget lyd af sig.

- De står i 10-15 centimeter beton, og hulrummet er fyldt op med grus, siger han.

Selve multibanen mangler kun hegn i den ene ende, belysning og kunstgræs. Også de første legeredskaber var rejst, da Lokalavisen var på besøg. Her bliver underlaget i øvrigt orange kunstgræs, så det kommer til at stå til boldklubbens farve.

Mellem multibanen og boldklubbens kiosk/boldhus er der lagt fliser, så det hele hænger sammen, og uden for rammerne af projektet har Brylle Fritidscenter besluttet at bekoste en ny trappe og rampe op til boldbanerne, så gangbesværede får lettere adgang.

Flytningen kom til at betyde, at hele anlægget blev 300-400.000 kroner dyrere. I alt løber det op i godt 1,2 mio. kroner. Assens Kommune, DBU, Lokale og Anlægsfonden og Brylle Fritidscenter er blandt de store bidragydere, men også de lokale foreninger har støttet projektet, og senest sikrede Lions Club Tommerup, at der også kommer lys på banen.

Og den gamle hockeybane - den bliver i stedet til ekstra parkeringspladser.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.