Mor har råbt om hjælp i flere år: Assens Kommune svigter min handicappede søn

Ann-Charlotte Kjeldsens søn er handicappet. Han er voksen, og hans sag ligger derfor ved handicapteamet, hvis sagsbehandling er under voldsom kritik. Moderen har gjort opmærksom på problemet i årevis. Foto: Kim Rune

Mor har råbt om hjælp i flere år: Assens Kommune svigter min handicappede søn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ann-Charlotte Kjeldsen mener, hendes 29-årige søn er et af mange ofre for det, hun kalder systematisk kommunalt omsorgssvigt af handicappede borgere gennem ti år. Flere dokumenter i sønnens sag er blevet væk, og der er ikke noteret en eneste opfølgning eller lavet udredning af hans behov for hjælp de seneste ti år.

Vedtofte: I rådgivningsvirksomheden BDOs rapport fra marts står der, er der ikke er foretaget rettidig opfølgning i cirka halvdelen af sagerne i deres stikprøve på voksenområdet, og oftest går det galt i handicapsagerne.

Fra forvaltningen har det tidligere lydt, at der kan være tale om sager, som er stationære.

BDO-rapporten
Assens Kommune har selv bestilt rapporten fra revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO.Kommunen ønskede en analyse, der gav den viden om baggrunden for kommunens stigende udgifter til de specialiserede socialområde for voksne og viden om kommunens muligheder for at nedbringe udgiftsniveauet.Kommunen ønskede også en analyse af kommunens visitationspraksis og den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.BDO gennemgik i den forbindelse 15 sager fra psykiatriteamet og 15 sager fra handicapteamet. Der var en tendens til, at sagerne af dårligst kvalitet kom fra handicapteamet, og sagerne af højest kvalitet kom fra psykiatriteamet.

Men den forklaring giver Ann-Charlotte Kjeldsen, der bor i Vedtofte og er mor til 29-årige Benjamin Solberg, som er hjerneskadet, ikke meget for.

I hendes søn sag står lovbruddene ifølge hende i kø. Der er blandt andet ikke noteret så meget som en eneste opfølgning i de 10 år, han har boet på bostedet Poul Mose Parken. Der er heller ikke lavet en udredning af hans behov for hjælp, selvom hun har bedt om det i årevis, fordi hun ikke har kunnet få oplyst, hvor mange timers hjælp, han var bevilget.

- Bevillingen på, at min søn skal bo på bopstedet, er blevet væk, siger kommunen. Jeg har både sagt til sagsbehandleren og bostedet, at jeg mener, der er brug for en ny udredning. Min søn er blevet dårligere, og han er blevet selvskadende. Jeg mener, han har brug for mere hjælp, end han får, siger hun.

Men først nu, flere år efter hun bad om det og 12 år efter seneste udredning, er handicapteamet i gang med at lave en ny udredning efter voksenudredningsmetoden, VUM. Samtidig er VISO, den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, også sat på sagen.

Det er en sparemanøvre

Ann-Charlotte Kjeldsen er uddannet socialrådgiver, og hun mistænker kommunen for bevidst at have undladt at lave opfølgninger i mange sager på handicapområdet.

- Det her er også en sparemanøvre. Når kommunen ikke beskriver så mange borgere ordentligt, kan den uden problemer skære i mængden af pædagogtimer. Deres handicap bliver ikke bedre med årene, de bliver dårligere. De går rundt med fysiske sygdomme udover deres mentale handicap. Det er groft systematisk omsorgssvigt af den svageste gruppe borgere, vi har i kommunen, mener Ann-Charlotte Kjeldsen.

- Det er nogle alvorlige anklager, du kommer med. Er du sikker i din sag?

- Ja. Jeg kan se, der ikke er lavet det minimum af sagsbehandling, der skulle være i min søns sags. BDO-rapporten understøtter det også. Det er systematisk omsorgssvigt. Min søn og de andre beboere er sagesløse i det her. Mange voksne handicappede har ikke forældre eller pårørende og derfor ikke nogen til at varetage deres tarv. Min søns funktionsalder ligger mellem 3 og 5 år, hvordan skulle han selv kunne gennemskue alt det her, siger Ann-Charlotte Kjeldsen, der ikke mener, sagsbehandlerne kan have glemt at lave opfølgning i så mange sager.

Hun har flere gange forsøgt at få ledelsen i tale om problemerne i handicapteamet.

- Men det har været som at løbe panden mod en imaginær lukket dør. Lederne i kommunen mener, det er i orden at arbejde på den her facon. De har vidst det her har været galt de sidste 4-5 år, siger Ann-Charlotte Kjeldsen.

Direktør afviser omsorgssvigt

Direktør for velfærd i Assens Kommune, Henrik Juul Kjær, afviser, at der har været tale om systematisk omsorgssvigt af handicappede borgere.

- Det er jeg ikke enig i. Borgerne i de respektive botilbud har modtaget hjælp og støtte af professionelle medarbejderne på stederne. Såfremt en borgers behov ikke kan understøttes af den givne bevilling til bostedet vil en naturlig praksis også være, at botilbuddet kontakter myndighedsafdelingen, siger han.

Du kan læse hele interviewet med velfærddirektøren her.

Mor har råbt om hjælp i flere år: Assens Kommune svigter min handicappede søn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce