Alle interesserede kan give besyv med om Aarups udvikling.

Aarup: Assens Byråd rykker ud af de faste rammer på rådhuset i Assens og byder borgere og erhvervsliv på dialogmøde på Industrien i Aarup onsdag 31. maj.

Der bor omkring 3.450 indbyggere i byen, der ligger ca. 23 kilometer vest for Odense. Aarup vokser og oplever god tilvækst af tilflyttere. Der er en livlig bymidte med masser af butikker, et stærkt erhvervsliv, kort afstand til motorvejen og station med regionaltog. Hvordan sikres denne gode udvikling, hvor Aarup er i live, spørger Assens Kommune i indbydelsen til mødet.

Nogle af de emner, der lægges op til debat omkring, er, hvordan man fremmer bosætningen, sikrer attraktiv skole og institutioner, udvikler kultur- og fritidsliv og sikrer butiks- og erhvervsliv.

Aftenens ordstyrer er kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Dialogmødet slutter kl. 20, og det begynder, når det forudgående byrådsmøde er slut. Ca. 18.15, forventes det. Byrådsmødet starter kl. 17.

Alle er sædvanen tro velkomne til at overvære (åben del) byrådsmødet. /EXP