Har man ikke et velfungerende anlæg, og ligger man i kloakopland i spildevandsplanen, skal ejendommen kloakeres. Det gælder for Vestfyns Efterskole som for alle andre, fastslår miljøchef.

Tommerup: Vestfyns Efterskole bliver behandlet som alle andre. Har man et anlæg, der ikke er velfungerende, og er man i spildevandsplanen beliggende i kloakopland, skal der kloakeres uanset, at man har intentioner om at etablere et bedre privat rensningsanlæg. Det fastslår miljøchef Annette Bæk, Assens Kommune.

Hun gør opmærksom på, at offentlige anlæg altid renser bedre, da de også renser for miljøfremmede stoffer, og man kan sætte ind mod særlige stoffer. Hun medgiver, at det ikke har været målt på, om efterskolen har udledt miljøfarlige stoffer.

- Ifølge Assens Forsyning ville kloakeringen ikke kunne gennemføres uden efterskolens deltagelse. Så den er altså også med for, at man kan gennemføre kloakeringen af de fire ejendomme, der ikke renser?

- Sådan er det alle steder. Man ser på, om det kan forsvares, eller om det er urimeligt dyrt.

- Så nu skal efterskolen have udgifter på 40-62.000, så kloakeringen kan gennemføres?

- Ja, de får en dyrere og en bedre løsning.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.

Mere om emnet

Se alle
Kloakering for dyr uden efterskolen

Kloakering for dyr uden efterskolen

Kloakering vil koste lille efterskole op til 66.000 kroner ekstra om året