Vissenbjergs borgmester Lene Due (S) tilslutter sig den udtalelse, som vi i går bragte fra FinnBrunse. Hun påpeger også, at den er lavet i et samarbejde mellem de tre højfynske borgmestre. Hun siger:

- Min baggrund for at være en del af en fælles udtalelse er, at vi lige nu internt i byrådene arbejder med et fælles arbejdsgrundlag og en fælles vision for de seks kommuner.