Vestfyn:Foreningen Kost og Kultur, Midt-Vestfyn har efter generalforsamlingen  5. april 2017 konstitueret sig - også kaldet fordelt kasketterne - med Trine Larsen som formand, Arete Birkmose som næstformand og Margrethe Hansen som kasserer.

Programmet kan ses på www.kostogkultur-midtvestfyn.dk. (pcb)