Aarup: Kulturelt Samråd - Musik på Industrien har netop holdt generalforsamling.

Forsamlingen sagde ja til at give foreningen et nyt navn: Nemlig "Musik på Industrien".

Astrid Sørensen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Morten Alm, som af arbejdsmæssige årsager ønskede at drosle ned.

Med disse ændringer er bestyrelsen som følger: Henry Petersen, formand; Winnie Damgaard, kasserer og næstformand; Kirsten Jeppesen, sekretær; Søs Fredtoft; Doris Petterson; Birthe Lund Henriksen og Astrid Sørensen. Marna Petersen og Jørgen Dissing er suppleanter. /EXP