Med en ændring af ejerstrategien kan Assens Kommune påvirke takststigningerne

Er der en god forklaring på, at vandafledningsafgiften i Assens Kommune, skal ligge så højt, som der er lagt op til i år, og dermed over 25 procent eller godt 2300 kroner højere end Middelfart, der følger lige efter Assens og 4000-5000 kroner højere end de øvrige kommuner på Fyn (den faste afgift medregnet.)?

Måske, men Økonomiudvalget i Assens Kommune er endnu ikke blevet overbevist.

Udvalget har derfor bedt om yderligere redegørelse for de investeringer, Assens Forsyning planlægger. Med i overvejelserne er også at revidere ejerstrategien for Assens Forsyning A/S med datterselskaber. På den måde kan politikerne gå ind at definere, på hvilket niveau spildevandstaktsterne må ligge.

Muligt at påvirke pris

- Med en revidering, kan vi sige, at sådan synes vi, vi skal ligge takstmæssigt i den forsyning, der betjener vores borgere. I dag står der ikke noget om det, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

I dag skal politikerne blot sikre, at grundlaget for udregningerne er i orden - at taksterne svarer til de økonomiske rammer, der er udstukket af Forsyningssekretariatet. Forsyningsekretariatet er en del af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Det sætter de økonomiske rammer for landets forsyningsselskaber og holder øje med, at de drives effektivt.

Renseanlæggets rolle

Udvalget har også kig på det nye renseanlæg. Det vil vide, hvilken indflydelse, denne kæmpeinvestering får på taksterne.

- Budskabet var, at det ikke ville influere på prisen. De gamle renseanlæg skulle også renoveres. Så kommer pludselig budskabet om, at afgiften skal sættes så markant op. Vi vil gerne se, om det er det, der er med til at flytte hele billedet. Det er den fornemmelse, vi sidder med allesammen, siger Søren Steen Andersen.

I første omgang vurderede man, at renseanlægget ville koste omkring 200 mio. kroner. Det er der også ændret på blot et år efter. Nu figurerer det med 250 mio. kroner i investeringsplanen.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.