Esben Krægpøth, vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune, svarer her på, hvorfor 5-årige Karoline ikke blev visiteret til et specialskoletilbud allerede fra start.

Hvorfor vælger I fra administrationens side ikke i første omgang at henvise Karoline til et specialskoletilbud?

- Der er nogle forskellige ting omkring den sag. Når et barn skal på en specialskole, så skal barnet visiteres, og det gøres en gang året, og så gøres det ekstraordinært. Hvis barnet ikke er indstillet til et specialtilbud, så bliver man ikke visiteret til det. Det gælder alle børn. Der er nogle helt klare procedurer for det.

Hvordan kan det være, at det ikke er sket i det her tilfælde i første omgang?

- Det er vel fordi, vi har samarbejdet med familien op til skolestart omkring, hvor skolestart skulle være henne.

Der har de hele tiden gerne ville have et specialtilbud, og det blev kategorisk afvist hele tiden?

- Jeg kan ikke gå ind i en sag og sidde at diskutere, hvem der har sagt hvad og hvornår. Det har jeg ikke behov for. Det øjeblik, hvor vi er nået til, at barnet måske skulle visiteres, så lavede vi den procedure, der er, og lavede en ekstraordinær visitering. Og barnet er kommet på den skole, som Odense Kommune synes, at barnet hører til. Efter at vi har visiteret barnet videre til Odense, så er det Odense Kommune, der visiterer barnet til de skoletilbud, de har. Og det er der, hvor barnet går i skole nu.

Men I ændrer først mening fra administrationens side, da Karolines mor ender med at sende et brev til byrådet, hvor de bliver orienteret om det. Lige pludselig så kan det godt lade sig gøre. Hvordan kan det være, at politikerne først skal orienteres om det, før det kan lade sig gøre?

- Det er ikke min oplevelse af det. Min oplevelse er, at vi har at gøre med en sag med et barn, som ikke er visiteret til nogen som helst skole, men som vi har lavet en aftale om, skal starte på den lokale folkeskole.

Det, moderen også undrer sig over, er, at hun bliver direkte spurgt af Lars Kofoed (leder af dagtilbud og skole i Assens Kommune, red.) , om hun ikke vil samarbejde med Glamsbjergskolen. Men hun er nødt til at sige, at det er ikke derfor´. Hun vil bare gerne have, at Karoline kommer på den rigtige skole, der kan rumme hende. Det har hun sagt flere gange, men oplever, at han ikke vil lytte.

- Det vil jeg ikke svare på, fordi jeg har ikke været til stede. Der ligger et referat, hvori man har talt om samarbejdet og viljen til samarbejde. For tingene hænger sådan sammen, at hvis vi ikke samarbejder om tingene, så er det svært at få til at lykkes for tredjeparten, som er barnet. Men stadigvæk, når vi visiterer, så visiterer vi ud fra nogle helt bestemte kriterier for, om barnet er inden for rammen, eller barnet ikke er inden for rammen. Vi har også sagt, at barnet var inden for rammen på den skole, hvor forældrene ønsker, at barnet skal gå. Så har der været en procedure, og der kunne man måske, hvis vi havde haft den viden, på et tidligere tidspunkt have lavet visitationen. Om den så var endt ud i det samme, det gør jeg da ud fra, fordi det er en visitation, der bygger på objektive kriterier. Så vi har arbejdet ud fra den opgave, der var, nemlig at få barnet integreret i den lokale skole, som forældrenes ønske var.

I skriver også i henvisningen til Odense, at I stadigvæk har fra administrationens side den opfattelse, at Glamsbjergskolen godt kunne håndtere Karoline. Hvordan kan det være, at det stadigvæk skal pointeres fra jeres side, efter at hun er blevet henvist?

- Det ved jeg ikke, hvorfor det skal pointeres. Nu er det ikke mig, der har skrevet under på det, men det, jeg vil sige, er, at vi mener stadigvæk, at det tilbud, som forældrene spurgte os om, om vi kunne etablere, godt kunne have løst de problemstillinger, der er for Karoline på Glamsbjergskolen. Det mener vi stadigvæk, fordi ellers skulle vi have sagt nej på et tidligere tidspunkt. Så har vi så lavet en indstilling og visiteret, og så har vi sagt i den givne situation, at vi indstiller barnet til en skole, som på en anderledes måde kan tage højde for, at barnet er specielt. Derfor har vi sendt visitationen til Odense. Men det er to forskellige procedurer, fordi barnet ikke er visiteret til Glamsbjergskolen, men er visiteret til et specialtilbud. Det er forskellen.

  • Jensen_Claus_Bøge_(2015)_013

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyens Stiftstidende i Assens, hvor jeg skriver om stort og småt i hele kommunen. Samtidig har jeg fokus på det digitale på redaktionen. Tidligere har jeg arbejdet hos Ekstra Bladet og Metroxpress.

Mere om emnet

Se alle
Fynske sagsbehandlere nomineret til årets sagsbehandler i Danmark

Fynske sagsbehandlere nomineret til årets sagsbehandler i Danmark

Debatmøde med politikere: Handicappede skal på den politiske dagsorden

Debatmøde med politikere: Handicappede skal på den politiske dagsorden

3
Alvorligt syg pige skulle kæmpe for skoletilbud: - Vi er bekymret for hendes liv

Alvorligt syg pige skulle kæmpe for skoletilbud: - Vi er bekymret for hendes liv