Ja til stald ved kirke


Ja til stald ved kirke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

TILLADELSE: Amtet dispenserer fra beskyttelseszone

ORTE: Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt har givet gårdejer Ebbe Ellemann, Orte Byvej 18, dispensation til at opføre en 2500 kvadratmeter stor kvægstald, selv om den ligger inden for kirkebeskyttelseszonen for Orte Kirke, og med sine 12,4 meter overstiger den tilladte byggehøjde.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke opføres bygninger på over 8,5 meter i højden inden for en afstand af 300 meter fra en kirke, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Udvalget accepterer også, at stalden på 38 gange 66 meter opføres i regionplanens kirkebeskyttelsesområde for Orte Kirke, som ellers kun tillader bebyggelse og anlæg, hvis det ikke påvirker udsigten til/fra kirken væsentligt.

Alternative placeringsmuligheder har været undersøgt - især en placering nord for de eksisterende stalde - men ud fra en samlet afvejning med hensyntagen til driften, landskabet og kirken, har udvalget vurderet, at de andre muligheder er for problematiske.

Ebbe Ellemann anfører selv, at den alternative nordlige placering ikke er hensigtsmæssig, da den planlagte stald dermed ikke kommer til at ligge i samme kote (niveau) som de eksisterende bygninger. Han peger således blandt andet på, at det nye gyllesystem planlægges sammenkoblet med systemet fra de eksisterende stalde, så der er en risiko for, at gyllen fra disse løber ned til den nye stald og forårsager oversvømmelse, hvis den ligger lavere i terrænet. Desuden kan der opstå problemer med overfladevandet og en kloakledning, som kommunen sandsynligvis vil kræve flyttet, ligesom pilotering kan være med til at fordyre projektet.

Udvalget giver ham medhold i flere af kritikpunkterne og anbefaler derfor en dispensation på betingelse af, at der etableres beplantning langs staldens sydside for at nedtone staldens synlighed.

Med dispensationen kan kvægbesætningen udvides fra 158,8 til 246,8 dyreenheder.

Ja til stald ved kirke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce