Assens: Efter pres fra borgmesterene i de otte kommuner uden politistation, vil politiet fremover - og på forsørgsbasis - holde åbent i de nye politibutikker to timer om måneden frem til 1. august.

I Assens vil politibutikken holde åbent første gang søndag 23. april klokken 9-11.

Her vil borgerne kunne få gode råd om eksempelvis indbrudssikring og nabohjælp eller få hjælp til at selvbetjene sig i politiets online-systemer til anmeldelse, rekvisition af straffeattester mv.

- Præcis som borgerne kender det på borgerservice i mange kommuner, hvor medbetjening allerede har vundet indpas, skriver Fyns politi i en pressemeddelelse.

Borgerne kan også blot slå vejen forbi politibutikken for at møde Fyns Politi.

Endvidere vil den mobile politienhed i kortere tidsrum kunne blive bemandet med lidt ekstra personale under festivaler og større events på øen hen over sommeren.

Fyns Politi nedsætter en følgegruppe i forsøgsperioden og vil i august evaluere ordningen sammen med Kredsrådet. pcb