Hønsehold. Regulativer giver mere administration

Leif Lefevre Sørensens nabo har efter lang sagsbehandlingstid fået dispenstation af Assens Kommune til at beholde det hønsehold, som ligger i skel. Arkivfoto: Kim Rune

Hønsehold. Regulativer giver mere administration

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lokaldebat: I foreningen Frit Fjerkræ har vi en del erfaring med kommunale regulativer omkring hønsehold. Nogle kommuner indfører regulativer omkring hønsehold ud fra den overbevisning, at det vil lette administration for forvaltningen og medføre mindre sagsbehandling.

En sag fra landsbyen Verninge, som er omtalt i Fyens Stiftstidende 20.3. og 9.4., viser igen, at regulativer har den stik modsatte effekt.

En nabo klager gentagne gange over høns. Kommunen finder et gammelt regulativ fra den forhenværende Tommerup Kommune, hvor der er krav om, at hønsegården skal opføres 2,5 meter fra skel. Her får klageren ammunition til endnu en klage, for hønsegården ligger helt op i skel. Tænk, hvis nu der ikke havde været et regulativ, så havde sagen været slut for længst, og forvaltningen havde været sparet for meget arbejde, og skattepengene kunne have været brugt på noget andet.

Fyens Stiftstidendes dækning af denne sag har været ensidig og mangelfuld. De har ikke søgt om aktindsigt (Det har Frit Fjerkræ). Der er faktuelle fejl i artiklerne og udeladelse af væsentlige ting, som at sagen har været i Ankestyrelsen, der ikke har haft noget at udsætte på Assens Kommunes sagsbehandling. Kommunen har valgt den praktiske og saglige tilgang og givet dispensation til, at hønsegården kan blive ligge i skel ud til åbne marker. Tak for det til Assens kommune. Skam over Fyens Stiftstidendes manglende journalistik, der heldigvis ikke fik indflydelse på sagen.

Svar: Klageren efterspørger tidligt i 2018 regler for hønsehold i Assens Kommune, som flere andre kommuner har det. Op til sommerferien finder Assens Kommune et gammelt regulativ frem og finder det mest hensigtsmæssigt at få vedtaget et nyt regulativ, der gælder hele kommunen. Det kommer på den politiske dagsorden i august. Først derigennem finder klageren ud af, at der var et regulativ, der gjaldt, hvor han bor.

Kommunen fortæller i forløbet klageren om muligheden for at gå til Ankestyrelsen med sagen, men styrelsen svarer efter gennemgang af forløbet: "Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Er der ikke tale om lovbrud, men alene om en kommunal adfærd, som borgeren for eksempel finder uhensigtsmæssig eller i strid med god forvaltningsskik, har ankestyrelsen ikke kompetence i sagen. Ankestyrelsen kan endvidere ikke påse, om kommunen har begået fejl eller forsømmelser eller har været for langsom". Med andre ord, sagen var ikke relevant at sende i Ankestyrelsen.

Finn Jensen kan ikke udtale sig om, hvilke sagsakter vi har set, eller ikke set, for det ved han reelt ikke, og vi har ikke taget stilling til, om hønseholdet skal fjernes eller ej. Vores tilgang til sagen har alene været den lange sagsbehandlingstid. Den skyldes dels en nabo til hønseholdet, der ikke giver op, men også at Assens Kommune ikke har været klar over, at der eksisterede et regulativ for hønsehold i Verninge fra den gamle Tommerup Kommune, som stadig var gældende.

De faktuelle fejl, Finn Jensen her omtaler, han har ikke påpeget over for os, så vi har ikke mulighed for at rette dem eller at gå i rette med dem.

Venlig hilsen

Nina Vibe Petersen

Lokalredaktør i Assens

Hønsehold. Regulativer giver mere administration

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce