GODKENDT: Det faktuelle grundlag for rapport om ny skolestruktur er ok. Endelig beslutning i februar 2005
GLAMSBJERG: Konsulenterne fra Kommunernes Landsforening er nu klar med deres rapport om fremtidens skolestruktur i Glamsbjerg.

Ud fra den skal politikerne træffe endelig beslutning om i hvilket omfang, der skal nedlægges skoler.

Uanset hvad der sker med hensyn til ny kommunestruktur, er det næppe realistisk at forestille sig, at de nuværende fire skoler vil blive opretholdt i deres nuværende omfang.

Konsulenterne har arbejdet på rapporten siden marts. I forgårs blev det færdige resultatet behandlet af deres såkaldte følgegruppe. Den består af skole- og daginstitutionsledere samt tillidsfolk.

Gruppen sikrede sig på mødet, at KL-rapporten er retvisende. Det vil sige, at dens faktuelle indhold er ok. Populært sagt skulle man nu kunne undgå indsigelser a la "Det beløb stemmer ikke" eller "Det har jeg aldrig sagt".

På tirsdag får kommunalbestyrelsen en times orientering om rapporten. Senere følger så de politiske drøftelser af indholdet - først i børne- og kulturudvalget, derefter i økonomiudvalget og endelig på kommunalbestyrelsens septembermøde.

Det vil formentlig resultere i et forslag til fremtidens skole, som så går videre til ny drøftelse i de to udvalg for at ende i kommunalbestyrelsen i november, hvor der skal træffes en beslutning.

To høringsrunder

Den bliver dog ikke afgørende. Loven kræver to høringsrunder i skolebestyrelserne. Først en på otte uger, hvorefter høringssvaret skal behandles i kommunalbestyrelsen. Og til sidst fire uger, inden den endelige afgørelse i kommunalbestyrelsen.

- Går alt planmæssigt, vil den endelige beslutning om fremtidens skole i kommunen formentlig falde i februar, anslår Mette Karlsson, chef for børne- og kulturområdet.

Senest den 1. august skal politikernes beslutning være effektueret.

Glamsbjerg har fire kommuneskoler: Flemløse Skole, Brahesholmskolen, Gummerup Skole og Glamsbjergskolen. Den sidste er langt den største.

Kulturformand Frede Bagge (V) motiverede i sin tid den nu færdige konsulentrapport således:

"Jeg har kendskab til, at alle de kommuner, vi kan risikere at blive lagt sammen med, allerede har deres skolestruktur på plads. Mit skrækscenarie er derfor, at de vil sige:Vi nedlægger de tre små skoler i Glamsbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi selv får afklaret tingene inden kommunesammenlægningen."
  • fyens.dk