Havmøllepark i Lillebælt: Ny rapport påviser fejl og mangler i miljøredegørelse

Der rettes nu kritik af den miljøkonsekvensrapport, som i første omgang var lavet af havmølle-projektet, der skal placeres fire kilometer fra kysten på Helnæs. Arkivfoto: Kim Rune

Havmøllepark i Lillebælt: Ny rapport påviser fejl og mangler i miljøredegørelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Energistyrelsen rejser med Rambøll som mellemled kritik havmøllepark Lillebælt Syd. Men det er helt naturligt, mener Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S), der ikke ser planerne skride i bæltet af den grund.

Sønderborg/Assens: - Der er ikke noget usædvanligt eller odiøst i, Energistyrelsen beder Rambøll om at gennemgå de vurderede miljøkonsekvenser af havmøllepark Lillebælt Syd. Energistyrelsen har ikke haft medarbejder-ressourcer til at gennemgå Cowis miljøkonsekvens-vurdering og har derfor bedt et rådgiverfirma om at gøre det.

- På den baggrund er der fremkommet nye spørgsmål, som vi er blevet bedt om at svare på. Det vil vi naturligvis gøre. Det er ikke noget, der piller ved processen.

Sådan siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S), efter en endnu ikke offentliggjort rapport over miljøkonsekvenserne viser, at der er blevet fremlagt mangelfulde og fejlagtige oplysninger i forbindelse med planlægningen af havvindmølleparken, der enten skal bestå af enten 20 eller 40 møller.

Jyllands-Posten har læst rapporten, som er udarbejdet af Rambøll på foranledning af Energistyrelsen, og kan berette, at der er fundet fejl og mangler i forhold til støj, landskab og visuelle forhold, marsvin, Natura 2000 og flysikkerhed. Den oprindelige miljøkonsekvensrapport er lavet af Cowi, og i den er der blandt andet undladt at lave beregninger af lavfrekvent støj, ligesom også Forsvarsministeriets vurdering af, at møllerne kan medføre betydelige gener i forhold til forsvarets nærliggende radarer, skriver Jyllands-Posten.

Project Zero
Sønderborg kommune planlægger med Sønderborg Forsyning som udøvende at etablere en havmøllepark i Lillebælt fire kilometer fra Als og fra Helnæs og Fyn.Det er enten 20 otte megawatt møller i en højde af 192,50 meter eller 40 fire megawatt møller på 165 meters højde.

Cowi har lavet en såkaldt miljøkonsekvensrapport, hvoraf det fremgår, der ikke er vægtige betænkeligheder ved havmøllerparken hverken i forhold til fugle, sejlads, Natura 2000 område og naturen i det hele set.

Rambøll har på vegne af Energistyrelsen stillet yderligere spørgsmål til Cowi's undersøgelse.

Havmølleparken er godkendt af myndighederne for så længe siden, at regler om i fremtiden ikke at bygge så tæt på kysten ikke gælder Lillebælt Syd.

Der er massiv modstand mod havmølleparken på Fyn, hvorimod fortalerne i høj grad er at finde på Als- og Sønderborg-siden. Der er dog meninger med modsat rettede fortegn på begge sider af bæltet.

Havmølleparken er et led i Sønderborgs Project Zero visioner om CO2-neutralitet i 2029 og i ganske god tråd med den siddende regerings højt profilerede klimaambitoner.

Møllerne kan stå klar i 2022, hvis alt går glat. Den samlede projektsum udgør omkring 1,6 milliarder kroner.
Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, er en varm fortaler for havmøllepark Lillebælt Syd, og han svarer gerne på spørgsmål fra Energistyrelsen i planlægningsfasen frem mod en havmøllepark i løbet af et par år. Arkivfoto
Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, er en varm fortaler for havmøllepark Lillebælt Syd, og han svarer gerne på spørgsmål fra Energistyrelsen i planlægningsfasen frem mod en havmøllepark i løbet af et par år. Arkivfoto

Normal proces

Det er Sønderborg Forsyning, der vil etablere havmølleparken, og målet er, at den skal forsyne op mod 140.000 husstande med grøn strøm.

Projektet er støttet af Sønderborg Kommune, og Erik Lauritzen beskriver det som et led i den helt normale sagsbehandlings- og høringsproces, at Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning skal svare på spørgsmål om støj, landskab, Natura 2000 og flytrafik i forhold til havmølleparken.

- Vi har haft en projektleder til møde i Energistyrelsen, som havde nogle yderligere spørgsmål. Det er en helt normal proces. Der er et par ting angående flyvevåbnets varslingsystemer og andre ting, der ikke er belyst tilfredsstillende. Hvad det helt handler om, ved jeg ikke. Jeg formoder også, det er ting, Energistyrelsen selv henter yderligere oplysninger om.

- Så vidt jeg ved, kommer havmølleparken i offentlig høring til september eller deromkring. Til den tid skal vi præcist kunne sige, hvad det er for et projekt, vi ønsker at realisere - om det er 20 store eller 40 mindre møller - så folk har noget konkret at forholde sig til. Vi gør det, vi bliver bedt om og følger de retningslinjer, vi får udstukket, siger Erik Lauritzen.

Naturen bør bevares indtakt og fri for udsyn til vindmøller fra Helnæs, hvis det står til Venstre folk som Pia Offer Madsen og borgmester Søren Steen Andersen, Assens, men de har ikke opbakning fra partifællerne i Sønderborg, der finder planerne om vindkraft i Lillebælt fortrinlige. Foto: Timo Battefeld
Naturen bør bevares indtakt og fri for udsyn til vindmøller fra Helnæs, hvis det står til Venstre folk som Pia Offer Madsen og borgmester Søren Steen Andersen, Assens, men de har ikke opbakning fra partifællerne i Sønderborg, der finder planerne om vindkraft i Lillebælt fortrinlige. Foto: Timo Battefeld

Tvivlen bør komme os til gode

I Assens Kommune er der modstand mod havmølleparken - især på Helnæs, hvorfra man vil kunne se møllerne, hvis de kommer op.

Også i byrådet og på rådhuset er man imod havmølleparken. Derfor har Assens Kommune hyret en advokat, som skal se på parken, fortæller byrådsmedlem Pia Offer Madsen (V).

- Jeg har ikke læst Rambølls rapport, men al tvivl om havmølleparkens placering og virkninger bør komme os til gode her i Assens og på Fyn. Vi har gang på gang appelleret til, Sønderborg Kommune kigger på planerne en gang til og fremadrettet indser, havmølleparker ikke bør placeres så tæt på land.

- Vi håber stadig, de tænker sig om en ekstra gang i Sønderborg og på Als. Vi vil naturligvis byde ind med alle vore betænkeligheder i den kommende høringsfase, siger Pia Offer Madsen og fortsætter:

- Alt, hvad der gør, den havmøllepark ikke bliver til noget, er argumenter i vores vægtskål. Vi har ønsket, Sønderborg for længst havde indset, det er en forkert beslutning, de har truffet.

- Vi arbejder på højtryk for at få en lystfiskerformidlingscental til gavn og glæde for turismen og naturen i Assens og i Sønderborg. Vi har en fælles interesse i at værne om den perle, naturen i og omkring Lillebælt er, siger Pia Offer Madsen, der i modsætning til partifæller i Sønderborg overhovedet ikke kan se mening i at placere en havmøllepark midt i Lillebælt.

I Sønderborg arbejder borgmesteren videre.

- Det kan være, vi får at vide, der skal yderligere oplysninger til, før havmølleparken kan sendes i offentlig høring, og at tiden skrider på den konto. Indtil videre kører alt efter planen, siger Erik Lauritzen.

Det er her, at Sønderborg Forsyning ønsker et etablere havmølleparken Project Zero. Arkivgrafik: Mikkel Petersen
Det er her, at Sønderborg Forsyning ønsker et etablere havmølleparken Project Zero. Arkivgrafik: Mikkel Petersen
Fuglene flyver i flok over Lillebælt, og de skal ikke forstyrres af vindmøller, mener fynboer, hvorimod alsingere og sønderborgere slet ikke mener, fuglelivet lader sig forstyrre af vindkraften. Foto: Timo Battefeld
Fuglene flyver i flok over Lillebælt, og de skal ikke forstyrres af vindmøller, mener fynboer, hvorimod alsingere og sønderborgere slet ikke mener, fuglelivet lader sig forstyrre af vindkraften. Foto: Timo Battefeld
Visualiseringer af udsigten til vindmøller fra Fyn har ikke gjort borgerne på Helnæs og Vestfyn lykkeliggere og tryggere ved konsekvenserne af en havmøllepark. Foto: Timo Battefeld
Visualiseringer af udsigten til vindmøller fra Fyn har ikke gjort borgerne på Helnæs og Vestfyn lykkeliggere og tryggere ved konsekvenserne af en havmøllepark. Foto: Timo Battefeld
Assens borgmester Søren Steen Andersen ønsker ikke vindmøller i større målstok set fra og på Fyn. Foto: Timo Battefeld
Assens borgmester Søren Steen Andersen ønsker ikke vindmøller i større målstok set fra og på Fyn. Foto: Timo Battefeld

Havmøllepark i Lillebælt: Ny rapport påviser fejl og mangler i miljøredegørelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce