Med halstrategien i hånden har politikerne sat millioner af anlægskroner af til renovering og udbygning af idrætsfaciliteterne i de seneste 10 år.

Først blev Arena Assens bygget. Derefter blev Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter og Fyrtårn Tommerup udbygget og renoveret, og siden blev der også føjet flere kvadratmeter halgulv til i Aarup Fritidscenter.

Nu er udvidelserne af Haarby-Hallerne, hvor kun svømmehallen mangler at blive gjort færdig, og Glamsbjerg Fritidscenter inde i slutspurten. Dermed har politikerne i Assens Kommune gennemført den halstrategi, som blev lavet i 2007 og siden opdateret i 2013.

Halstrategien

I 2007 vedtog byrådet en strategi for kommunens idrætshaller, der blev inddelt i kategorierne fyrtårne, fakler og lys. Som følge af strategien blev Arena Assens bygget og hallerne i Vissenbjerg og Tommerup St udvidet.I 2013 blev halstrategien opdateret, efter der i to uger blev der lavet en optælling af, hvor mange brugte anlæggene, og hvordan de blev brugt. Samtidig blev de gennemgået for renoverings- og udbygningsbehov. Det mundede ud i en ny rapport.

Svømmehallerne blev inddelt i bastioner og satelitter. Bastionerne er Glamsbjerg, Haarby, Tommerup og Assens (svømning og vandaktiviteter udendørs).

På hal-området fik hallerne et af tre fokusområder; aktivér, etablér og præcisér.

I de to halstrategier blev behovet for renovering, modernisering og udvidelse i hver af kommunens ni hallerne kortlagt. Med udgangspunkt i halstrategierne er der siden 2007 sat kommunale penge af til at gennemføre udvidelserne og renoveringerne - med økonomisk hjælp fra andre instanser.

I forhold til strategien er det kun hallerne i Brylle, Ebberup og Salbrovad, som ikke har fået den helt store omgang. Men de tre skal ikke forvente, at det vil ske i den nærmeste fremtid, siger Mogens Mulle Johansen (SF), der er formand for Uddannelse, Børn og Familie.

- I den overordnede plan er vi færdige forstået på den led, at det her dækker det behov, der var udtrykt fra foreningerne, hvor de ønskede flere timer, end der kunne være i den hal i forvejen eller i de haller.

En succes

Mogens Mulle Johansen betegner halstrategien som en succes.

- Der lejes samlet set væsentligt flere timer ud, og det vil sige, at foreningerne har været i stand til at øge deres tilbud til medlemmerne. Det er kun godt.

Samtidig har strategien også hjulpet politikerne.

- Den overordnede strategi, som også indeholdt mange millioner i udgifter, blev fastholdt, uanset hvordan det så ud i de år, der nu er gået, siden kommunen startede. Det er imponerende, at en 12-årig plan faktisk har holdt. Den var ikke klar fra dag ét, men det er i hvert fald gennem 10 år, hvor der også er bevilliget de penge, der skal til for at udbygge og renovere.

- Der er ingen tvivl om, at det har gjort det nemmere for os at holde fast, siger udvalgsformanden.

  • Petersen_Nina_Vibe

    Af:

    Lokalredaktør i Assens. Jeg har været på redaktionen i Assens siden oktober 2010. Fra december 2014 som redaktør. Jeg var i 2004-05 praktik på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var forbi Sportfyn og Odense-redaktionen. Siden har jeg i to omgange været på Sportfyn, været på redaktionerne i Otterup (nu Bogense), Nyborg og Ringe, på kulturen og lavet diverse tillæg.

Mere om emnet

Se alle
Udvalgsformand: Flere skal dyrke idræt

Udvalgsformand: Flere skal dyrke idræt

Ny hal i brug fra mandag

Ny hal i brug fra mandag