Retten fandt det ikke bevist, at en mand fra Haarby ikke skulle være den daglige leder af selskab.

Haarby: Leder eller ej?

Det var spørgsmålet i en retssag i Retten i Odense.

En indisk mand, P.P., har været registreret som direktør i selskabet Invektor S.M.B.A. i Haarby. Et foretagende, der leverer varer til boliginteriør- og brugskunstforhandleren Stakladen i Haarby. Invektor S.M.B.A er under konkursbehandling.

Men i skifteretten i Odense mente anklager og kurator Andreas Schnoor, fra advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund, at selskabet i virkeligheden har været ledet af Gerdy Grimnitz, selv om han over for Erhvervsstyrelsen havde oplyst, at han var stoppet i Invektor S.M.B.A.

Ifølge det offentlige virksomhedsregister, biq.dk, skulle den indiske mand have været i ledelsen af Invektor S.M.B.A. i en periode fra 2012 til 2014. Retten fandt dog, at Gerdy Grimnitz har udøvet "den faktiske og daglige ledelse af selskabet", som der står i kendelsen, som avisen har fået aktindsigt i.

"Skifteretten lægger efter kurators oplysninger til grund, at Gerdy Grimnitz reelt har drevet Invektor S.M.B.A. som en enkeltmandsvirksomhed", står der i kendelsen.

Retten har på den baggrund besluttet at give Gerdy Grimnitz en såkaldt konkurskarantæne i tre år.

- Det betyder, at vedkommende, der er blevet pålagt konkurskarantænen, ikke kan sidde i ledelsen eller udøve ledelsen i selskaber med begrænset ansvar, lyder det fra Andreas Schnoor.

Ved et S.M.B.A.-selskab hæfter ejeren ikke personligt for andet end det indskudte og beskattes på samme måde som aktie- og anpartsselskaber. Men hvis en person får konkurskarantæne, må han eller hun ikke være med i ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt.

En sag om en ansat

Sagen udspringer af en sag med en tidligere medarbejder, som mente at have et tilgodehavende efter en kort ansættelse hos Stakladen. Den sag har avisen tidligere skrevet om.

Skifteretten lagde i sin begrundelse for at give konkurskarantænen vægt på, at Gerdy Grimnitz på et tidspunkt havde underskrevet sig som direktør i Invektor S.M.B.A. i forbindelse med medarbejderens afskedigelse i 2014.

Desuden forklarede kvinden og en anden kvinde, der havde arbejdet hos Stakladen, under retssagen, at de begge var af den opfattelse, at Gerdy Grimnitz var direktør.

Han havde blandt andet som eneste person adgang til selskabets konti, blev det fortalt. Der blev foretaget momsindberetninger til Skat via ham, og hans telefon og mailadresse er registreret under selskabets oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, kom det frem under retssagen.

Modsat har Gerdy Grimnitz forklaret, at han alene har ageret efter instruks fra den indiske mand P.P. Samme konklusion havde hans forsvarer, Tue Lundkvist, da sagen var for retten før jul - for her i det nye år at blive afgjort.

Gerdy Grimnitz nævnte i retten, at P.P. havde stor, international handelserfaring, og at han havde lært inderen at kende gennem rejser.

Ingen bilag

erhYderligere er der intet bogføringsmateriale eller regnskabsbilag for Invektor S.M.B.A., kom det frem.

Her forklarede Gerdy Grimnitz i retten, at det var P.P., som havde ansvaret for den del. Kuratoren har forsøgt at finde frem til den indiske mand, men uden held. Gerdy Grimnitz forklarede også, han havde mistet kontakten til P.P. sidste år.

Skifteretten mente samlet set, der var tale om en "groft, uforsvarlig forretningsførelse", således at der kunne gives en karantæne.

Ifølge kendelsen har Invektor S.M.B.A. stiftet gæld hos flere kreditorer fra april til november 2014. Der er anmeldt 29 fordringer for godt 1,7 mio. kr., står der. I næsten samme periode er der sket en nedbringelse af DeiInvest S.M.B.A.'s - hvor Gerdy Grimnitz er direktør - tilgodehavener hos Invektor S.M.B.A. på 633.000 kr.

Invektor S.M.B.A. og DeiInvest S.M.B.A. har efter oplysningerne haft en samhandel.

Advokat Tue Lundkvist mente, der skulle ske frifindelse, fordi han fandt det betænkeligt, at man ikke har fået fat i inderen.

- Det er et usikkert grundlag at vurdere sagen på, fremførte forsvaren på sin klients vegne.

Stakladen er ikke et selskab, men blot et navn på butikken.

Sagen er blevet kæret til Østre Landsret.

  • Kloster_Martin_(2015)_020

    Af:

    Journalist på Assens-redaktionen. Har tidligere gennem 10 år været på størsteparten af avisens redaktioner på Fyens Stiftstidende, bl.a. Kerteminde, Odense, Kultur og SportFyn. Af interesser nyder jeg musik og fodbold, mens jeg også interesserer mig for samfundsforhold.