Barløse: Der skal graves grus ved Barløse. På et 19 hektar stort areal umiddelbart vest for Barløse og syd for Barløse Skov er der givet tilladelse på årlig indvinding af op til 100.000 kubikmeter råstoffer. Området blev udlagt som graveområde i Råstofplan 2012.

Assens Kommune har opfordret regionen til, at der bliver adgang til graveområdet fra Middelfartvej, da andre tilkørselsveje kan betyde trafikale gener i Barløse og omkring Salbrovadskolen. Desuden er der tvivl om, hvorvidt broerne på kommunevejene kan bære den tunge trafik.

Et mindre område er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf tre, hvorfor kommunen har henstillet, at der ikke graves nærmere end 20 meter fra dette område. /liw

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.